Hardenberg Centrum, Vechtzone - ontwerp

Vanaf donderdag 23 juni 2022 kunt u het ontwerpbestemmingsplan 'Hardenberg Centrum, Vechtzone' zes weken lang bekijken. Dit kan tot uiterlijk woensdag 3 augustus 2022.

U kunt dan ook het beeldkwaliteitsplan 'Vechtzone Kruserbrink Hardenberg' en het ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarden inzien.

Het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan gaan over het gebied ten noordoosten van de Kruserbrink in Hardenberg. De plannen maken de bouw van ongeveer 177 woningen mogelijk.

Het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden zoals bedoeld in de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder houdt verband met de ontwikkeling van het bestemmingsplan. Op de plaats van een aantal nieuw te bouwen woningen zal de gevelbelasting in 2030 over de voorkeursgrenswaarde gaan. De maximale te ontheffen geluidbelasting wordt echter niet overschreden.

Plan inzien

U kunt het ontwerpbestemmingsplan vanaf donderdag 23 juni 2022 op de volgende manieren inzien:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Als u zoekt op het adres of het plannummer NL.IMRO.0160.0000BP00344-OW01.
  • Op papier bij de publieksbalie in het gemeentehuis in Hardenberg. Hiervoor maakt u eerst een afspraak.

Het beeldkwaliteitsplan kunt u vanaf donderdag 23 juni 2022 op de volgende manieren bekijken:

  • In pdf-bestand. Die kunt u onderaan deze pagina downloaden.
  • Op papier bij de publieksbalie in het gemeentehuis in Hardenberg. Hiervoor maakt u eerst een afspraak.

Het ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarden kunt u vanaf donderdag 23 juni alleen op afspraak inzien bij de publieksbalie in het gemeentehuis in Hardenberg.

Zienswijze indienen

Tijdens de inzagetermijn kunt u op de onderstaande manieren met een zienswijze reageren. Een digitale reactie heeft de voorkeur.

  • Door middel van het digitale reactieformulier.
  • Mondeling bij de Publieksdienst.
  • Per post aan Raad van de gemeente Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg, onder vermelding van de naam van het betreffende plan.

Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze heeft gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de bestuursrechter.

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Wilt u meer informatie? De Publieksdienst helpt u graag. Neem contact met ons op via het online contactformulier.

Bel mij terug

Hebt u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.