Hardenberg bouw woningen hoek De Brink-Heemsermarsweg - ontwerp

Vanaf donderdag 18 augustus 2022 kunt u het ontwerpbestemmingsplan 'Hardenberg, bouw woningen hoek De Brink-Heemsermarsweg' zes weken lang bekijken. Dit kan tot uiterlijk woensdag 28 september 2022.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het stuk grond ten zuiden van de Heemsermarsweg in Hardenberg. Het is bedoeld om de bouw van twee vrijstaande woningen mogelijk te maken.

Plan inzien

U kunt het ontwerpbestemmingsplan vanaf donderdag 18 augustus 2022 op de volgende manieren inzien:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Als u zoekt op het adres of het plannummer NL.IMRO.0160.0000BP00411-OW01.
  • Op papier bij de publieksbalie in het gemeentehuis in Hardenberg. Hiervoor maakt u eerst een afspraak.

Zienswijze indienen

Tijdens de inzagetermijn kunt u op de onderstaande manieren met een zienswijze reageren. Een digitale reactie heeft de voorkeur.

  • Door middel van het digitale reactieformulier.
  • Mondeling bij de Publieksdienst.
  • Per post aan Raad van de gemeente Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg, onder vermelding van de naam van het betreffende plan.

Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze heeft gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de bestuursrechter.