Haarweg 24/28 en Brinkweg 2/2a, Bergentheim - Vastgesteld

Op 6 december 2022 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan "Buitengebied Hardenberg, Haarweg tussen 24 en 28 en Brinkweg 2/2a Bergentheim' vastgesteld. 

Het bestemmingsplan gaat over percelen aan de Haarweg tussen de huisnummers 24 en 28 in Bergentheim. Het plan wil daar de bouw van woningen mogelijk maken (twee woningen tussen nummer 24 en 26 in en één woning bij nummer 26). Ook wordt de agrarische bestemming van Haarweg 26 veranderd in een woonbestemming. Het plan gaat ook over Brinkweg 2-2a in Bergentheim. Daar wordt de agrarische bestemming veranderd in een woonbestemming en worden stallen gesloopt.

Er zijn bij de vaststelling wijzigingen ten opzichte van het ontwerp gemaakt

De wijziging omvat andere beplanting in het erfinrichtingsplan dat als bijlage 2 bij de regels is opgenomen. Concreet zijn esdoorn en wilde liguster geen onderdeel meer van het beplantingsplan.

Vanaf donderdag 12 januari 2023 is het bestemmingsplan te bekijken

Dat kan op 2 manieren:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Als u zoekt op het plannummer NL.IMRO.0160.0000BP00392-VG01.
  • Op papier bij de publieksbalie in het gemeentehuis in Hardenberg. Hiervoor maakt u eerst een afspraak.

Bent u het niet eens met dit besluit dan kunt u in beroep gaan

Belanghebbenden mogen dat altijd. Dan kan vanaf vrijdag 13 januari 2023. Vanaf deze datum hebt u hier 6 weken de tijd voor. In beroep gaan kan niet per e-mail.

U schrijft een brief naar:

Raad van State
Afdeling bestuursrechtspraak
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

In uw brief schrijft u:

  • uw naam en adres;
  • de datum waarop u uw brief schrijft;
  • over welk besluit het gaat;
  • waarom u het niet eens bent met het besluit; (stuur een kopie van het besluit mee)
  • uw handtekening.

Niet-belanghebbenden kunnen alleen in beroep gaan als zij tegen het ontwerpbesluit een zienswijze hebben ingediend. Meer informatie vindt u op de website van de Raad van State.

Voorlopige voorziening

De besluiten gaan in op de dag na het einde van de beroepstermijn. Ook als u tegen de besluiten in beroep gaat. Wilt u voorkomen dat er toch na deze datum wordt begonnen met de uitvoering van deze besluiten? Dan kunt u een voorlopige voorziening aanvragen. Dit doet u ook binnen de zes weken termijn. U vraagt een voorlopige voorziening op dezelfde manier aan als het beroep. Uw verzoek moet u richten aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak.

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Wilt u meer informatie? De Publieksdienst helpt u graag. Neem contact met ons op via het online contactformulier.

Bel mij terug

Hebt u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.