Gramsbergerweg 86-88, Hardenberg - ontwerp

Vanaf donderdag 15 december 2022 kunt u de volgende plannen zes weken lang bekijken. Dit kan tot en met woensdag 25 januari 2023.

  • het ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Hardenberg, Gramsbergerweg 86-88, Hardenberg'.
  • de ontwerp-omgevingsvergunning voor het verbouwen van een woning aan de Gramsbrgerweg 88 in Hardenberg.

Het ontwerpbestemmingsplan gaat over Gramsbergerweg 86 en 88 in Hardenberg. Het is bedoeld om het herbegrenzen van het agrarisch bouwvlak, het toekennen van een plattelandswoning (op nummer 88) en het verbouwen van de woning op nummer 88 mogelijk te maken.

Plan inzien

U kunt het ontwerpbestemmingsplan vanaf donderdag 15 december 2022 op de volgende manieren inzien:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Als u zoekt op het adres of het plannummer NL.IMRO.0160.0000BP00419-OW01.
  • Op papier bij de publieksbalie in het gemeentehuis in Hardenberg. Hiervoor maakt u eerst een afspraak.

De ontwerp-omgevingsvergunning met bijbehorende documenten kunt u vanaf donderdag 15 december 2022 op afspraak bekijken bij de publieksbalie in het gemeentehuis in Hardenberg.

Zienswijze indienen

Tijdens de inzagetermijn kunt u op de onderstaande manieren met een zienswijze reageren. Een digitale reactie heeft de voorkeur.

  • Door middel van het digitale reactieformulier.
  • Mondeling bij de Publieksdienst.
  • Per post aan Raad van de gemeente Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg, onder vermelding van de naam van het betreffende plan.

Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze heeft gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de bestuursrechter.