Dedemvaartseweg-Noord 174, Lutten - vastgesteld

Op 24 mei 2022 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan "Buitengebied Hardenberg, Dedemvaartseweg-Noord 174 Lutten" vastgesteld. Er is hierbij niets veranderd aan het ontwerp. Ook zijn er geen zienswijzen over het ontwerpplan binnengekomen.

Vanaf donderdag 9 juni 2022 kunt u het bestemmingsplan met vaststellingsbesluit bekijken. Het bestemmingsplan gaat over Dedemvaartseweg-Noord 174 in Lutten. En is bedoeld om de agrarische bestemming met agrarisch bouwvlak te veranderen naar een bedrijfsbestemming waarbij een motorreparatiebedrijf kan komen. Op het perceel worden de huidige bedrijfspanden gesloopt en vervangen door een kleiner bedrijfsgebouw. Hiermee draagt het plan ook bij aan de vermindering van landschapsontsierende bedrijfsgebouwen.

Hoe kunt u het plan inzien?

Het bestemmingsplan kunt u vanaf donderdag 9 juni 2022 op de volgende manieren inzien:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Als u zoekt op het plannummer NL.IMRO.0160.0000BP00224-VG01.
  • Op papier bij de publieksbalie in het gemeentehuis in Hardenberg. Hiervoor maakt u eerst een afspraak.

Beroep instellen

U kunt beroep instellen van vrijdag 10 juni tot en met donderdag 21 juli 2022.

Hoe u beroep instelt, staat op de website van de Raad van State.

Voorlopige voorziening

Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking op de besluiten. Hiervoor kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend een voorlopige voorziening vragen.

Het verzoek om voorlopige voorziening kan worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op dezelfde wijze als beroep. Indien het verzoek tijdens de beroepstermijn wordt ingediend, treden de besluiten die het betreft niet in werking voordat op het verzoek is beslist.