Woongebied De Marke III, Mariënberg - Vastgesteld

De gemeenteraad heeft op 12 juli 2022 het bestemmingsplan “Mariënberg, woongebied De Marke III'' en het beeldkwaliteitsplan ‘Woongebied De Marke III te Mariënberg” vastgesteld. Bij de vaststelling is er niets veranderd aan het ontwerp.

Vanaf donderdag 28 juli 2022 liggen het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan met vaststellingsbesluit ter inzage. Het bestemmingsplan heeft betrekking op de nieuwe woonwijk De Marke III in Mariënberg. Het bestemmingsplan is bedoeld om de bouw van een supermarkt mogelijk te maken op het perceel. Het beeldkwaliteitsplan vormt het toetsingskader voor welstand voor de te bouwen woningen.

Plan inzien

U kunt het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan vanaf donderdag 28 juli 2022 op deze manieren inzien:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Als u zoekt op het plannummer NL.IMRO.0160.0000BP00377-VG01.
  • Op papier bij de publieksbalie in het gemeentehuis in Hardenberg. Maak hiervoor eerst een afspraak

In beroep gaan

Bent u een belanghebbende? Vanaf vrijdag 29 juli 2022 hebt u 6 weken de tijd om in beroep te gaan tegen het vaststellingsbesluit. Dit kan bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. V

Beroep instellen kan door een ondertekende brief te sturen met uw naam, adres en contactgegevens, de datum, een omschrijving van het besluit waarmee u het niet eens bent én waarom u het daar niet mee eens bent naar de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Meer informatie over het instellen van beroep vindt u op de website van de Raad van State. Let op: beroep kan niet worden ingesteld per e-mail.

Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan.

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Wilt u meer informatie? De Publieksdienst helpt u graag. Neem contact met ons op via het online contactformulier.

Bel mij terug

Hebt u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.