Mariënberg, woongebied De Marke III - Ontwerp

Vanaf donderdag  17 maart 2022 kunt u 6 weken lang het ontwerpbestemmingsplan 'Mariënberg, woongebied De Marke III' inzien. Dit kan tot en met woensdag 27 april 2022.

Het bestemmingsplan gaat over het gebied ten noorden van de Vuursteen in Mariënberg. Het is bedoeld om de bouw van een woongebied met 22 woningen mogelijk te maken.

Het beeldkwaliteitsplan is het toetsingskader voor de bouw van de woningen. 

Hoe kunt u de plannen inzien?

Vanaf donderdag 17 maart 2022 kunt u het ontwerpbestemmingsplan inzien op de volgende manieren:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Als u zoekt op het plannummer  NL.IMRO.0160.0000BP00377-OW01.
  • Op papier bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Hardenberg. Dit kan alleen als u eerst een afspraak maakt. 

Het beeldkwaliteitsplan kunt u vanaf donderdag 17 maart 2022  ook op papier inzien bij de Publieksdienst. Of download het document bij de bestanden onderaan deze pagina.

Zienswijze indienen

Tijdens de inzagetermijn kunt u op de onderstaande manieren met een zienswijze reageren. Een digitale reactie heeft de voorkeur.

  • Door middel van het digitale reactieformulier.
  • Mondeling bij de Publieksdienst.
  • Per post aan Raad van de gemeente Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg, onder vermelding van de naam van het betreffende plan.

Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze heeft gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de bestuursrechter.