Balkbrug, bedrijventerrein Katingerveld, herziening Coevorderweg 34 - Ontwerp

Vanaf donderdag 12 mei 2022 Kunt u het ontwerpbestemmingsplan ‘Balkbrug, Bedrijventerrein Katingerveld, herziening Coevorderweg 34' inzien. U kunt het plan 6 weken inzien. de laatste dag is woensdag 22 juni 2022.  

Het bestemmingsplan gaat over Coevorderweg 34 in Balkbrug en moet een onsluitingsweg en parkeren voor bedrijfsdoeleinden mogelijk maken. De woning wordt dan gesloopt.

Plan inzien

U kunt het ontwerpbestemmingsplan vanaf donderdag 12 mei 2022 op deze manieren inzien:

Zienswijze indienen

Tijdens de inzagetermijn kunt u op de onderstaande manieren met een zienswijze reageren. Een digitale reactie heeft de voorkeur.

  • Door middel van het digitale reactieformulier.
  • Mondeling bij de Publieksdienst.
  • Per post aan Raad van de gemeente Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg, onder vermelding van de naam van het betreffende plan.

Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze heeft gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de bestuursrechter.