Begroting gemeente

Elk jaar maken wij een begroting voor het volgende jaar. Daar staat in wat we in het komende jaar gaan doen. En wat dat kost.

Na afloop van elk jaar in juni stellen wij onze jaarstukken vast. Daarin leest u wat we hebben gedaan en wat dat heeft gekost.

Tussendoor, in juni en in december, maken we zogenaamde bestuursrapportages. In deze overzichten schrijven we op hoe wij er voor staan.

Begroting 2023: financiën op orde in onzekere tijden

De gemeente Hardenberg heeft de financiën op orde. Dat blijkt uit de begroting voor 2023. De gemeente heeft een goedgevulde spaarpot. Daarmee is Hardenberg in financieel opzicht voorbereid op de huidige onzekere tijden. Het college van burgemeester & wethouders (B&W) blijft de blik op de toekomst richten. “Juist in deze onzekere tijd moeten we handelen. En investeren in de toekomst. Dat doen we met oog voor elkaar. In het belang van onze inwoners, instellingen en ondernemers”, vertelt wethouder Martijn Breukelman.

De begroting gaat over de plannen en ambities voor het volgende jaar, wat dat gaat kosten en hoe de gemeente dat gaat betalen. De begroting voor 2023 is nu klaar. En geschreven met de kennis van nu. Want het college van B&W realiseert zich goed dat er momenteel veel aan de hand is in de wereld. “Het zijn onzekere tijden. Onze inwoners en ondernemers hebben te maken met hoge energieprijzen. Veel andere producten zijn duurder geworden. De levertijden van producten en materialen zijn langer geworden. Ook wij weten niet wat de toekomst ons brengt”, vertelt wethouder financiën Martijn Breukelman.

“Juist in onzekere tijden is het belangrijk dat we oog voor elkaar hebben. En onze blik op de toekomst durven te richten. Dat staat ook in ons coalitieakkoord. Op basis daarvan hebben we de begroting gemaakt. In dat kader is het goed dat we onze financiën op orde hebben. Er zit genoeg geld in onze spaarpot om eventuele tegenvallers door bijvoorbeeld de inflatie en de gestegen energieprijzen op te vangen. En er is genoeg geld om te investeren in de toekomst.”


Begroting 2022: ruimte voor nieuwe investeringen

Het college van B&W biedt een sluitende begroting aan de gemeenteraad aan. We hebben genoeg geld voor onze gemeentelijke taken en om de lopende projecten te betalen. Er is ook geld om te investeren. Bijvoorbeeld voor het bouwen van huizen, voor wegen, een vitale economie, scholen, zorg & welzijn en sport. Met een aantal onderdelen gaan we in 2022 al aan de gang.

Uit de begroting blijkt dat wij een financieel gezonde gemeente zijn. We hebben een goedgevulde spaarpot van ruim € 45 miljoen. Daarvan is € 28,8 miljoen om tegenvallers op te vangen. De rest van het geld geven we uit aan plannen en ambities van de nieuwe gemeenteraad. Want op 16 maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen.

Afronden van plannen en projecten

Dat betekent dat de bestuursperiode van dit moment stop in in de loop van 2022. In de begroting staan daarom vooral plannen en projecten waarmee we deze bestuursperiode afronden. Zoals:

  • We blijven sneller en meer nieuwe woningen bouwen.
  • Bedrijven krijgen de ruimte om te groeien.
  • We blijven investeren in de centra van Balkbrug, Slagharen, Hardenberg en Dedemsvaart.
  • Er is extra geld voor het verbeteren van de verkeersveiligheid en het oplossen van knelpunten uit het verkeers- en vervoersplan.
  • Er is aandacht voor sport, bewegen een gezonde leefstijl. Met uitdagende speelplekken voor kinderen en goede sportvoorzieningen. 

Nieuwe investeringen in 2022

Een deel van het begrotingsresultaat gebruiken we voor nieuwe investeren in 2022:

  • Verlagen van de OZB voor niet-woningen. Het gaat dan om kantoren, winkels, bedrijfspanden en agrarische gebouwen.
  • Behoud van cultureel erfgoed, zoals het renoveren van de fabriekspijp in De Krim.
  • Naast nieuwe huisvesting voor scholen in Balkbrug, Slagharen, Hardenberg en voor PrO Hardenberg, is er ook geld voor de uitbreiding van basisschool De Fontein in Lutten.
  • Extra aandacht voor het op orde brengen en houden van recreatieve voorzieningen en routes. 

De gemeenteraad bespreekt de begroting voor 2022 in de oriënterende ronde van 26 oktober en stelt de begroting vast in de raadsvergadering van 9 november.

Contact

Wilt u meer informatie? De Publieksdienst helpt u graag. Neem contact met ons op via het online contactformulier.

Bel mij terug

Hebt u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen binnen de gemeente Hardenberg? Meld u dan aan voor één van de nieuwsbrieven.