Afvalstoffenheffing

Elke week haalt ROVA uw afval op. Het inzamelen en vooral het verwerken van dit afval kost veel geld. Daarom vragen we een bijdrage. Dit is de afvalstoffenheffing.

De heffing bestaat uit een vast bedrag per huis. Dit noemen we vastrecht. Dit betaalt u altijd. Ook als u geen container of ondergronds systeem gebruikt. Daarnaast betaalt u per keer voor het ophalen van uw restafval.

Legen van de container
Elk adres krijgt z’n 'eigen' afvalcontainers. U betaalt per keer voor het ophalen van uw restafval. Dit betaalt u achteraf. De afrekening voor het restafval staat op het gecombineerde aanslagbiljet.

Het aantal keren dat u de groene gft-container en de grijze pmd-container liet legen, staat niet op uw aanslagbiljet. Het legen van de gft- en pmd-container is gratis.

Staat niemand op het adres ingeschreven? Dan blokkeren we de afvalcontainer. En ROVA leegt de container niet meer.

Blokkade stoppen
Bent u een nieuwe bewoner op het adres? Wij stoppen de blokkade automatisch nadat u zich inschrijft in de gemeente. Dit gebeurt op de 1e maandag nadat we uw inschrijving verwerken.

Wilt u een blokkade van de afvalcontainer op een ander moment laten stoppen? Neem dan contact op met de Publieksdienst.

Verhuizing
Verhuist u in de loop van het jaar naar een andere gemeente? Wij verlagen dan automatisch uw aanslag voor het vastrecht. En u betaalt alleen het aantal keren dat uw container écht is geleegd. U hoeft dit niet apart aan te vragen.

Verhuist u binnen de gemeente? Dan krijgt u meestal geen verlaging van het vastrecht. Wel betaalt u meteen voor het aantal keren dat uw container écht is geleegd op uw oude adres. Voor uw nieuwe adres doen we dit na afloop van het jaar. De containers en ook het pasje voor het ondergrondse systeem horen bij het huisadres. U moet deze daar achterlaten.

Vergoeding voor extra afval door medische hulpmiddelen
Gebruikt iemand uit uw gezin medische hulpmiddelen? Zoals stoma- of incontinentiemateriaal? En hebt u hierdoor meer afval? Dan kunt u een vergoeding krijgen.

Verordening
Meer informatie staat in de verordening afvalstoffenheffing.

Tarieven afvalstoffenheffing

Voor de afvalstoffenheffing geldt onderstaand tarief.

Vaste tarieven
Vastrecht afzonderlijk inzamelen van gft: € 161 (tarief 2020)
Vastrecht afzonderlijk inzamelen van gft: € 164 (tarief 2021)

Vastrecht NIET afzonderlijk inzamelen van gft: € 140 (tarief 2020)
Vastrecht NIET afzonderlijk inzamelen van gft: € 143 (tarief 2021)

Variabele tarieven:
Restafvalcontainer van 240 liter: € 10,60 (tarief 2020)
Restafvalcontainer van 240 liter: € 10,60 (tarief 2021)

Restafvalcontainer van 140 liter: € 6,50 (tarief 2020)
Restafvalcontainer van 140 liter: € 6,50 (tarief 2021)

Restafvalcontainer van 80 liter: € 3,60 (tarief 2020)
Restafvalcontainer van 80 liter: € 3,60 (tarief 2021)

Restafvalcontainer van 40 liter: € 2,18 (tarief 2020)
Restafvalcontainer van 40 liter: € 2,18 (tarief 2021)
        
Ondergrondse verzamelcontainer:
Restafvalcontainer van 40 liter: € 1,55 (tarief 2020)
Restafvalcontainer van 40 liter: € 1,55 (tarief 2021)

Contact

Hebt u een vraag over de WOZ-waarde, ziet u onjuistheden of bent u het niet eens met de vastgestelde WOZ-waarde? Neem contact met ons op. Meestal is uw vraag of de onjuistheid snel op te lossen.

Uw aanslag betalen

U betaalt uw belastingaanslag met een automatische incasso. Of u maakt het geld zelf over. Ook kunt u een betalingsregeling aanvragen. Of vragen om uitstel van betaling. Bekijk de mogelijkheden.