Afvalstoffenheffing

Elke week haalt ROVA uw afval op. Het inzamelen en vooral het verwerken van dit afval kost veel geld. Daarom vragen we een bijdrage. Dit is de afvalstoffenheffing.

De heffing bestaat uit een vast bedrag per huis. Dit noemen we vastrecht. Dit betaalt u altijd. Ook als u geen container of ondergronds systeem gebruikt. Daarnaast betaalt u per keer voor het ophalen van uw restafval.

Legen van de container

Elk adres krijgt z’n 'eigen' afvalcontainers. U betaalt per keer voor het ophalen van uw restafval. Dit betaalt u achteraf. De afrekening voor het restafval staat op het gecombineerde aanslagbiljet.

Het aantal keren dat u de groene gft-container en de grijze pmd-container liet legen, staat niet op uw aanslagbiljet. Het legen van de gft- en pmd-container is gratis.

Staat niemand op het adres ingeschreven? Dan blokkeren we de afvalcontainer. En ROVA leegt de container niet meer.

Blokkade stoppen

Bent u een nieuwe bewoner op het adres? Wij stoppen de blokkade automatisch nadat u zich inschrijft in de gemeente. Dit gebeurt op de 1e maandag nadat we uw inschrijving verwerken.

Wilt u een blokkade van de afvalcontainer op een ander moment laten stoppen? Neem dan contact op met de Publieksdienst.

Verhuizing

Verhuist u in de loop van het jaar naar een andere gemeente? Wij verlagen dan automatisch uw aanslag voor het vastrecht. En u betaalt alleen het aantal keren dat uw container écht is geleegd. U hoeft dit niet apart aan te vragen.

Verhuist u binnen de gemeente? Dan krijgt u meestal geen verlaging van het vastrecht. Wel betaalt u meteen voor het aantal keren dat uw container écht is geleegd op uw oude adres. Voor uw nieuwe adres doen we dit na afloop van het jaar. De containers en ook het pasje voor het ondergrondse systeem horen bij het huisadres. U moet deze daar achterlaten.

Vergoeding voor extra afval door medische hulpmiddelen

Gebruikt iemand uit uw gezin medische hulpmiddelen? Zoals stoma- of incontinentiemateriaal? En hebt u hierdoor meer afval? Dan kunt u een vergoeding krijgen.

Verordening

Meer informatie staat in de verordening afvalstoffenheffing.

Tarieven afvalstoffenheffing

Voor de afvalstoffenheffing geldt onderstaand tarief.

Vaste kosten (vastrecht)

Kunt u uw gft apart inzamelen? Dan zijn dit uw vaste kosten:

  • tarief 2023: € 167

Kunt u uw gft niet apart inzamelen? Dan zijn dit uw vaste kosten:

  • tarief 2023: € 146

Variable kosten

  • Restafvalcontainer van 240 liter: € 10,60 (tarief 2022-2023)
  • Restafvalcontainer van 140 liter: € 6,50 (tarief 2022-2023)
  • Restafvalcontainer van 80 liter: € 3,60 (tarief 2022-2023)
  • Restafvalcontainer van 40 liter: € 2,18 (tarief 2022-2023)

Ondergrondse verzamelcontainer

  • Restafvalcontainer van 40 liter: € 1,80 (tarief 2022-2023)

Contact

Hebt u een vraag over de WOZ-waarde? Ziet u onjuistheden? Of bent u het niet eens met de vastgestelde WOZ-waarde? Meestal is uw vraag of de onjuistheid snel op te lossen. Neem contact met ons op.

Uw aanslag betalen

U betaalt uw belastingaanslag met een automatische incasso. Of u maakt het geld zelf over. Ook kunt u een betalingsregeling aanvragen. Of vragen om uitstel van betaling. Bekijk de mogelijkheden.