Wethouder Looman tekent overeenkomst met Larcom en het Alfa-college

Wethouder Looman van Gemeente Hardenberg heeft een overeenkomst met Larcom en het Alfa-college getekend. Deze overeenkomsten zijn voor de inburgeraars. Door het ondertekenen van de overeenkomst gaan gemeente, Larcom en het Alfa-college er samen met de inburgeraar voor zorgen dat de inburgeraars sneller kunnen meedoen in de samenleving.

Nieuwe wet Inburgering

Vanuit de nieuwe wet Inburgering is de gemeente Hardenberg zelf verantwoordelijk voor de begeleiding van inburgeraars. Eén van de belangrijkste punten van deze wet is het ‘duaal inzetten’ van de inburgering. Dit betekent dat de inburgeraar lessen volgt, kennis krijgt over de Nederlandse maatschappij en de Nederlandse taal leert. Op hetzelfde moment doen ze ook werkervaring op in de praktijk. Dit heet een werkervaringsplek.

Als inburgeraars veel contact hebben met mensen die Nederlands spreken helpt dit bij het leren van de Nederlandse taal. De gemeente zorgt samen met deze partners dat ze gelijktijdig leren en ervaring op kunnen doen. Dan kan een inburgeraar zelf een inkomen verdienen en een bijdrage leveren aan de Nederlandse samenleving. Dit is goed voor hun eigen geluk en gezondheid.

Leren en werken

Een inburgeraar kan op verschillende niveaus inburgeringslessen volgen: de Zelfredzaamheid route, ook wel Z-route genoemd, De B1 route (route voor taal en (vrijwilligers)werk) en de Onderwijsroute MBO, HBO en WO.

Gemeente Hardenberg gaat voor het leren en werken van inburgeraars samenwerken met Alfa-college en Larcom. Wethouder Mary Looman tekent vandaag de overeenkomsten voor deze leer- en werkroutes. Wethouder Looman; “Ik ben blij dat wij door kunnen gaan met de samenwerking met het Alfa-college en Larcom. De inburgeraars kunnen dichtbij hun lessen volgen. We hebben korte lijnen tussen verschillende lokale samenwerkingspartners en vrijwilligersorganisaties. Onderwijs in combinatie met werkervaring geeft de mensen een verbeterde kans op de arbeidsmarkt”. 

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.