Wethouder Looman tekent afspraak met hogeschool Windesheim

Wethouder Looman van Gemeente Hardenberg heeft een afspraak met hogeschool Windesheim getekend. Deze afspraak is voor de leerroute voor Hoger onderwijs voor onze inburgeraars.

Vanuit de nieuwe wet Inburgering heeft gemeente Hardenberg de regie gekregen op de begeleiding van inburgeraars. De gemeente zal de inburgeraars helpen om de Nederlandse taal te leren en ondersteunen bij het vinden van (betaald) werk. Op deze manier kunnen ze een bijdrage leveren aan de Nederlandse samenleving.

Nieuwe wet

De nieuwe wet is opgesteld om een snellere integratie van inburgeraars te realiseren. Gemeenten staan dicht bij de mensen en kunnen zelf een goede verbinding leggen met onderwijsinstellingen, vrijwilligersorganisaties en werkgevers. Naast de intensieve begeleiding van de inburgeraars is de gemeente ook verantwoordelijk voor de inkoop van de inburgeringslessen, ook wel leerroutes.

Leerroutes

Een inburgeraar kan op verschillende niveaus inburgeringslessen volgen: de Zelfredzaamheid route 'De B1 route', en de Onderwijsroute MBO, HBO en WO. De gemeente is verantwoordelijk voor de inkoop van deze leerroutes. Gemeente Hardenberg gaat voor de inzet van de Onderwijsroute HBO/WO hierin samenwerken met Windesheim. Deze leerroute is een taalschakeltraject om na anderhalf jaar door te stromen naar regulier hoger onderwijs. Wethouder Mary Looman tekende de overeenkomst voor deze leerroute. Wethouder Looman; “Ik ben blij met de samenwerking met Windesheim voor het aanbieden van passende taalschakeltrajecten op hoger niveau aan onze inburgeraars. Onderwijs biedt de mensen een verbeterde positie op de arbeidsmarkt”.  

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.