Roosdom Tijhuis bouwt 170 nieuwe woningen in Möllincksvaart in Bergentheim

In woongebied Möllincksvaart in Bergentheim komen nog eens 170 nieuwe woningen. Het ontwerp van het bestemmingsplan om de bouw van woningen in deze derde fase mogelijk te maken is klaar. En ligt vanaf 23 juni voor een periode van zes weken ter inzage. Belangstellenden kunnen het woningbouwplan op dinsdag 12 juli tussen 18.30 en 20.00 uur bekijken tijdens een inloopbijeenkomst. In buurthuis Veur Mekaar, aan de Burgemeester Oprellaan 5 in Bergentheim. Ontwikkelaar Roosdom Tijhuis gaat de woningen bouwen en werkt bij de ontwikkeling van het gebied samen met de gemeente Hardenberg. Afspraken hierover worden vastgelegd in een overeenkomst.

Woonwijk Möllincksvaart ligt aan de zuidkant van Bergentheim. In de afgelopen jaren zijn hier al veel nieuwe woningen gebouwd. De laatste woningen in fase 2 van Möllincksvaart zijn in aanbouw.

Sneller en meer nieuwe woningen bouwen

De gemeente Hardenberg wil het mogelijk maken dat er sneller en meer nieuwe woningen worden gebouwd, om aan de grote vraag naar woningen te kunnen voldoen. Over de behoefte aan het aantal en soort nieuwe woningen overlegt de gemeente met de verschillende Plaatselijk Belangen in de gemeente. Ook in Bergentheim is veel vraag naar nieuwe woningen. Daarom is in goed overleg met Plaatselijk Belang Bergentheim een plan gemaakt voor de derde fase van Möllincksvaart.

170 nieuwe woningen in fase 3 van Möllincksvaart

De derde fase van Möllincksvaart sluit aan de noordwestkant bij het bestaande woongebied aan, en ligt tussen de Nieuwe Slotweg, de spoorlijn/Spoordijk en de Schapenweg. Het gebied is eigendom van ontwikkelaar Roosdom Tijhuis. De ontwikkelaar wil hier 170 nieuwe woningen bouwen voor verschillende doelgroepen. Het gaat om vrijstaande woningen, twee-onder-een-kapwoningen, rijwoningen, en sociale huurwoningen. De ontwikkelaar neemt ook de inrichting van de openbare ruimte voor z’n rekening. 

Roosdom Tijhuis en de gemeente Hardenberg werken samen

De gemeente Hardenberg maakt de bouw van de nieuwe woningen mogelijk door te zorgen voor een bestemmingsplan en de juiste vergunningen. De gemeente en Roosdom Tijhuis leggen de afspraken over de samenwerking vast in een overeenkomst.

Inloopbijeenkomst over het woningbouwplan op 12 juli

Het ontwerp van het bestemmingsplan om de bouw van woningen in Möllincksvaart fase 3 mogelijk te maken is klaar. Er is ook een stedenbouwkundige plan gemaakt waarop globaal te zien is hoe het woongebied eruit gaat zien. Er komen verschillende woongebieden in een ruim opgezette en groene omgeving. Er is ruimte voor water. Langs het spoor komt een groene buffer. In het plan wordt rekening gehouden met ruimte voor een jongerenontmoetingsplek en een trapveldje. De ontwikkelaar werkt hier een ontwerp voor uit, samen met Plaatselijk Belang Bergentheim en de gemeente. Het ontwerp-bestemmingsplan plan ligt vanaf 23 juni voor een periode van zes weken ter inzage.

Belangstellenden kunnen het plan bekijken tijdens een inloopbijeenkomst op dinsdag 12 juli 2022 in buurthuis Veur Mekaar (Bergentheim). Belangstellenden kunnen tussen 18.30 en 20.00 uur binnenlopen om het plan te bekijken of vragen te stellen.

Ook is het plan online te bekijken op onze website (klik hier), en op ruimtelijkeplannen.nl.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.