Provincie en gemeente willen sneller woningen bouwen, met oog voor kwaliteit en leefbaarheid

Gedeputeerde Monique van Haaf van de provincie Overijssel was vorige week op werkbezoek in Bergentheim. Ze bekeek hier de woningbouwlocatie ‘Möllincksvaart’. Het plan is om hier tot 2030 ongeveer 150 woningen te bouwen. Wethouder Martijn Breukelman praatte de gedeputeerde bij over de ambitie om sneller en meer woningen te bouwen: tot 400 woningen per jaar. Samen met de provincie Overijssel zoekt de gemeente naar een balans tussen sneller bouwen en kwaliteit van de woonomgeving. Om hiervoor een aanpak te ontwikkelen, starten gemeente en provincie een pilot ‘Ruimte voor woningbouw’.

Tot en met 2031 moeten er in de gemeente Hardenberg 3.200 nieuwe woningen gebouwd worden. Dat is nodig vanwege de grote vraag naar nieuwe woningen. Bij het bouwen van nieuwe woningen is extra aandacht voor starters, doorstromers en senioren. En voor de betaalbaarheid van huur- en koopwoningen. De gemeente heeft hiervoor een ‘versnellingsprogramma’ gemaakt. Hierin staat hoe de gemeente dit de komende jaren gaat aanpakken.

Gemeente zoekt bouwgrond voor woningbouw

Wethouder Martijn Breukelman: “We hebben nog wat woningbouwplannen liggen. Maar dat is niet voldoende. Daarom gaan we met vaart en ambitie nieuwe plekken voor woningbouw ontwikkelen. Daarvoor is allereerst bouwgrond nodig met een woonbestemming. Daar zijn we naar op zoek. Het kost tijd en geld om dat te regelen.”

Kwaliteit en leefbaarheid van nieuwe woonomgevingen niet uit het oog verliezen

De gemeente werkt bij het ontwikkelen van nieuwe plekken met voor woningbouw samen met de provincie Overijssel. Gemeentelijke woningbouwplannen moeten passen binnen het provinciale woningbouwprogramma. Maar ook de kwaliteit van nieuwe woonomgevingen is belangrijk. Martijn Breukelman: “Snelheid is belangrijk, maar daarbij willen we de kwaliteit en leefbaarheid van de nieuwe woonomgevingen niet uit het oog verliezen. Bovendien willen we klimaatbestendig bouwen. En we houden we rekening met landschap, natuur en bereikbaarheid via fiets, auto en openbaar vervoer. We willen samen met de provincie Overijssel verkennen hoe we dat het beste kunnen doen.”

Balans tussen sneller en meer bouwen en behoud van goede woon- en omgevingskwaliteit

De provincie Overijssel en de gemeente Hardenberg starten de proef ‘Ruimte voor Woningbouw’. Daarbij zoeken de partijen naar een  balans tussen het sneller en meer bouwen voor verschillende doelgroepen en behoud van een goede woon- en omgevingskwaliteit. In de proef willen de provincie en gemeente verkennen wat daarvoor nodig is. Het is de bedoeling dat de kennis die we opdoen ook in andere gemeenten gebruikt kan worden.

Tijdens het werkbezoek van gedeputeerde Monique van Haaf vertelde wethouder Martijn Breukelman hoe de proef bijdraagt aan de woningbouwopgave van de gemeente Hardenberg. Ook bekeken ze op uitnodiging van ontwikkelaar/bouwer Roosdom Tijhuis het woningbouwproject Möllincksvaart. Dit is een voorbeeld van een project waar al veel aandacht is voor de kwaliteit van de woonomgeving en klimaatbestendig bouwen. De bewoners van een van de nieuwe woningen vertelden waarom zij met plezier in deze nieuwe buurt wonen.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.