Project Rheezermaten officieel geopend!

Op vrijdag 1 juli is het project ‘Rheezermaten’ officieel geopend. Na het openingswoord gingen de gasten naar buiten. Daar hebben ze samen het resultaat van dit Vecht-project bekeken en beleefd. 

Vanuit het programma ‘Ruimte voor de Vecht’ werken allerlei partners in het Vechtdal samen om de Overijsselse Vecht veilig te houden. Ook willen we het Vechtdal nog leuker maken om te wonen, werken en je vrije tijd door te brengen. Rheezermaten is één van de projecten uit dit programma waaraan afgelopen twee jaar hard is gewerkt. Nu de werkzaamheden klaar zijn, is het project op vrijdag 1 juli officieel geopend. 

Werkzaamheden Rheezermaten

In het gebied Rheezermaten zijn delen van het zomer- en winterbed van de Vecht opnieuw ingericht. Met nieuwe waterlopen en natuurvriendelijke oevers. Door deze aanpassingen geven we onze waardevolle natuur de ruimte. Om zich beter te ontwikkelen. Daarnaast zijn er onder andere in het winterbed maatregelen genomen. Deze zijn gericht op het beter vasthouden van water. Maar ook zijn er mooie, nieuwe fiets- en wandelverbindingen aangelegd. Zodat het gebied ook beleefd kan worden. 

Ruimte voor water en beleving

Alwin te Rietstap, wethouder gemeente Hardenberg en voorzitter Ruimte voor de Vecht: “Dit project is een parel aan de ketting. Ten opzichte van het reeds geopende Vechtpark (meer gericht op recreatie), ligt bij de Rheezermaten de nadruk meer op water en natuur. Het resultaat is prachtig! En we hebben er zelfs méér Vecht voor teruggekregen. Meer ruimte voor water, maar ook voor beleving. We hebben diverse uitkijkpunten gecreëerd en ook, mede dankzij de Regiodeal, de doorgaande fietsverbinding van Hardenberg naar Rheeze verbeterd. Het is daarmee een mooi onderdeel van de fietsverbindingen in het Vechtdal geworden.”

Officiële opening

Dagvoorzitter Evelien Harberink ging deze middag in gesprek. Ze sprak met bestuurders en gebiedspartners over de snelle samenwerking. En over de verdere ontwikkelingen in het Vechtdal rondom dit project. Vervolgens werden de gasten per touringcar naar de Vecht gebracht. Hier kon men tijdens een korte wandeling het resultaat van het project Rheezermaten zien en beleven. Halverwege de wandeling werd men verrast door een prachtige ‘Ode aan de Vecht’. Hier bracht men samen een toost uit op het resultaat en de prettige samenwerking. Wim Stegeman, dagelijks bestuurslid van waterschap Vechtstromen, sprak een woord van dank uit aan alle gebiedspartners en omwonenden.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.