​​​​​​​Opvang van Oekraïense vluchtelingen in de gemeente Hardenberg

Sinds eind maart vangt de gemeente Hardenberg Oekraïense vluchtelingen op in het voormalige ING-kantoor Hardenberg. Dit is mogelijk dankzij de samenwerking met verschillende organisaties en de inzet van vrijwilligers. De gemeente bereidt momenteel een tweede opvanglocatie voor in voormalige basisschool Het Talent in Dedemsvaart.

Door de oorlog in Oekraïne komen veel vluchtelingen naar Nederland. Het kabinet heeft alle veiligheidsregio’s gevraagd om opvangplekken te regelen. Ook de gemeente Hardenberg is op zoek gegaan naar opvangplekken.

Het voormalige ING-kantoor in Hardenberg is in gebruik genomen als opvanglocatie

Eind maart is het voormalige ING-kantoor in Hardenberg in gebruik genomen als opvanglocatie. De eigenaar van het voormalige ING-kantoor heeft dit gebouw beschikbaar gesteld en geschikt gemaakt. Dankzij de hulp van verschillende organisaties en de hulp van vrijwilligers is het gelukt het gebouw in korte tijd in te richten. Er verblijven ongeveer 40 vluchtelingen uit Oekraïne in het voormalige ING-kantoor.

Onder andere de Veiligheidsregio IJsselland, het Rode Kruis, Defensie, de GGD/GGZ, het platform van kerken Hardenberg en Vluchtelingenwerk zijn betrokken.

Hulp en begeleiding van de vluchtelingen

Welzijnsorganisatie De Stuw verzorgt het locatiebeheer en zet hiervoor vrijwilligers in.

Het platform van kerken Hardenberg heeft hiervoor veel mensen bereid gevonden. Stichting InBeeld organiseert activiteiten voor de vluchtelingen buiten de opvanglocatie.

De betrokken organisaties begeleiden de mensen wanneer ze bijvoorbeeld zorg nodig hebben.

De gemeente is gestart met het inschrijven van de vluchtelingen in de basisregistratie persoonsgegevens (BRP).

Het is belangrijk dat de mensen die worden opgevangen tot rust kunnen komen en veiligheid ervaren. Daarom vragen alle betrokken partijen aan inwoners om niet zomaar naar de opvanglocatie te komen.

Er zijn geen spullen nodig voor de ING-opvanglocatie

Veel mensen melden zich met het aanbod te helpen. Of ze willen spullen beschikbaar stellen. Dit aanbod wordt zeer gewaardeerd.

Op dit moment zijn alle benodigde spullen en voorzieningen voor de opvanglocatie in het ING-gebouw geregeld.

Vrijwilligers kunnen zich melden bij De Stuw

De Stuw regelt het inzetten van vrijwilligers bij gemeentelijke opvanglocaties. Voor de opvanglocatie in het ING-kantoor zijn nu voldoende vrijwilligers als gastheer of gastvrouw beschikbaar. Wel kunnen mensen zich opgeven als vrijwilligers bij activiteiten. Dit kan bij De Stuw (0523- 62 74 78, via het Servicepunt Vrijwilligers).

Bij nieuwe opvanglocaties is ook hulp nodig. Mensen die bij toekomstige opvanglocaties of activiteiten willen helpen kunnen zich ook melden De Stuw (0523- 62 74 78, via het Servicepunt Vrijwilligers).

Als er spullen nodig zijn, doen de gemeente of De Stuw hiervoor een oproep.

Voormalige basisschool Het Talent wordt ingericht als opvanglocatie

Momenteel bereidt de gemeente het inrichten van een tweede opvanglocatie voor. Hiervoor is de voormalige basisschool Het Talent aan het Rheezerend in Dedemsvaart beschikbaar. Dit gebouw is eigendom van de gemeente Hardenberg. Het gebouw is snel geschikt te maken en op te delen in meerdere ruimtes. Ook de basisvoorzieningen zoals sanitair en een keuken zijn aanwezig. De gemeente Hardenberg gaat dit gebouw de komende periode aanpassen en inrichten zodat hier vluchtelingen kunnen worden opgevangen.

Er komen naar verwachting nog meer vluchtelingen naar Nederland. Daarom blijft de gemeente Hardenberg zoeken naar nieuwe opvanglocaties. Het gaat om plekken waar minimaal 50 mensen voor een langere tijd kunnen verblijven. Er moeten voldoende sanitaire voorzieningen zijn en een keuken. Ook moet de plek uit meerdere ruimtes bestaan zodat er voldoende privacy is. De plek ligt bij voorkeur in de buurt van voorzieningen als winkels en scholen.

Geldinzamelacties in de gemeente Hardenberg

Er zijn in de gemeente Hardenberg meerdere geldinzamelacties gestart. Ook dit wordt zeer gewaardeerd. De betrokken partijen willen dit geld op een goede manier besteden, gericht op de rust, veiligheid en integratie van vluchtelingen die in Hardenberg worden opgevangen. Initiatiefnemers kunnen het ingezamelde geld overmaken naar De Stuw: NL 52 RABO 0312962053 t.n.v. De Stuw, o.v.v. Opvang Oekraïense vluchtelingen.

De gemeente en De Stuw geven in de komende tijd aan hoe zij dit geld besteden.

Registreren van vluchtelingen die bij particulieren verblijven

Sommige mensen vangen thuis vluchtelingen op. De gemeente wil zicht hebben op particulieren die (thuis) vluchtelingen opvangen. Dit is belangrijk voor het regelen van voorzieningen. Maar ook voor het registreren van deze mensen in de gemeentelijke basisregistratie personen (BRP).

Mensen die thuis vluchtelingen opvangen kunnen dit melden via het formulier op www.hardenberg.nl/oekraine of mailen naar vluchtelingen@hardenberg.nl.

 

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.