Inloopbijeenkomst over woningbouw, nieuw schoolgebouw en hockeyvelden in Marslanden op 12 april

Er gebeurt veel in en rond de Hardenbergse woonwijk Marslanden. De woonwijk wordt aan de noordkant verder uitgebreid. In Marslanden II is in totaal ruimte voor ongeveer 2.000 woningen. Een deel van deze woningen is al gebouwd of in aanbouw. De plannen voor de bouw van nog eens bijna 1.000 woningen liggen klaar. Omdat de wijk blijft groeien, komt in Marslanden ook een nieuw schoolgebouw met daarnaast hockeyvelden. Over al deze plannen voor Marslanden is er op dinsdag 12 april tussen 17.00 en 20.00 uur een inloopbijeenkomst in De Matrix aan de Erve Odinck in Marslanden. Tijdens deze inloopbijeenkomst is er ook informatie over bijzondere archeologische vondsten die in deelgebied Havezate Es zijn gedaan.

Bijna 1.000 nieuwe woningen in Marslanden II

In de afgelopen jaren is gebouwd in deelgebieden De Cirkel en Marshoogte. De gemeente heeft alle vrije kavels hier uitgegeven. Ook ontwikkelaars bouwen in deze gebieden. Er is nog steeds veel vraag naar nieuwe woningen. Daarom wil de gemeente meer en sneller bouwen. Ook in Marslanden. Er zijn plannen om hier de komende jaren bijna 1.000 nieuwe woningen te bouwen in de deelgebieden Ydenhoogte, Leehoogte, De Velden en Havezate Es.

Deze gebieden Ydenhoogte en Leehoogte liggen tussen deelgebied De Cirkel en de Eugenboersdijk. In Ydenhoogte is plek voor 265 woningen. In Leehoogte worden 215 woningen gebouwd.

Het gebied De Velden ligt aan de noordkant van Marslanden I. Hier is plek voor 370 woningen.

In alle drie de gebieden komen verschillende typen koop- en huurwoningen voor verschillende doelgroepen: starters, gezinnen, ouderen.  

Deelgebied Havezate Es ligt aan de noordkant van Marslanden bij buurtschap Collendoorn. Hier is plek voor ongeveer 100 vrijstaande riante woningen op grote kavels.

Bestemmingsplannen voor woningbouw in Ydenhoogte, Leehoogte en De Velden

Om dit mogelijk te maken zijn nieuwe bestemmingsplannen nodig. De deelgebieden Ydenhoogte en Leehoogte liggen naast elkaar. Daarvoor is één bestemmingsplan gemaakt. Ook voor De Velden is een bestemmingsplan gemaakt. De voorontwerpen van de bestemmingsplannen voor deze

woongebieden zijn nu klaar. In het bestemmingsplan staat waar plek is voor woningen, wegen, groen of water. Voor gebied Ydenhoogte is in een stedenbouwkundig plan al uitgewerkt waar de woningen precies gebouwd worden.

De plannen voor woningbouw in Ydenhoogte, Leehoogte en De Velden liggen vanaf deze week ter inzage. Tijdens de inloopbijeenkomst op 12 april kunnen belangstellenden het plan bekijken en vragen stellen.

Nieuw schoolgebouw en hockeyvelden

Door de groei van de wijk Marslanden zijn de twee basisscholen in gebouw De Matrix uit hun jasje gegroeid. Daarom komt aan de noordkant van de wijk een nieuw schoolgebouw, op de hoek van de Plaggemarsweg en Havermarsweg. Naast het nieuwe schoolgebouw worden hockeyvelden aangelegd voor de Hardenbergse hockeyclub GZG. Ook is hier plek voor een clubgebouw met kleedkamers en een kantine. Doordat de scholen en de hockeyvelden straks naast elkaar zitten, kunnen ze elkaars voorzieningen gebruiken, zoals bijvoorbeeld de parkeerplaatsen. Voor de bouw van het schoolgebouw, het clubgebouw en het aanleggen van de hockeyvelden is een nieuw bestemmingsplan nodig. Het ontwerp van dit bestemmingsplan is klaar. Dit plan is ook te bekijken tijdens de inloop bijeenkomst op 12 april.

Het bestemmingsplan voor Havezate Es is al vastgesteld

Het bestemmingsplan om de bouw van woningen in Havezate Es mogelijk te maken is in april 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. Omdat er beroep is ingesteld bij de Raad van State is het bestemmingsplan nog niet onherroepelijk. Als de Raad van State oordeelt dat het besluit van de gemeenteraad in orde is en de gemeente in het gelijk wordt gesteld, is het bestemmingsplan onherroepelijk. Dan kan de kavelverkoop en het bouwrijp maken starten.

U kunt het plan voor Havezate Es tijdens de inloopbijeenkomst wel bekijken.

Bekijk de bijzondere geschiedenis van Havezate Es

Het gebied Havezate Es heeft een lange bewonersgeschiedenis. Begin dit jaar zijn er archeologische opgravingen gedaan. Tijdens deze archeologische opgravingen zijn bijzondere vondsten gedaan. Zo zijn er drie vuurstenen bijlen gevonden uit de Trechterbekerperiode komen. Deze periode speelde zich af tussen 3.400 en 2.750 voor Christus. Deze vondst is heel bijzonder. Deze bijlen zijn ook te bekijken tijdens de inloopbijeenkomst. De archeologen vertellen graag wat ze allemaal hebben gevonden bij de opgravingen.

Inloopbijeenkomst op 12 april

De inloopbijeenkomst is op dinsdag 12 april in De Matrix aan de Eve Odinck. Belangstellenden kunnen tussen 17.00 en 20.00 uur binnenlopen om de informatie te bekijken en om vragen te stellen.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.