Hardenberg verkent mogelijkheden coalitie met maximaal 4 partijen

Na de eerste verkennende gesprekken met alle partijen en het duidingsdebat komt informateur Theo Rietkerk met zijn eerste advies over het vormen van een coalitie. Hij adviseert om in eerste instantie uit te gaan van een coalitie met maximaal 4 partijen. Met in ieder geval het CDA en waarbij de andere coalitiepartijen minstens 3 raadszetels hebben. Dit betekent dat de vervolggesprekken op 8 april plaatsvinden met het CDA, OpKoers.nu, ChristenUnie en de VVD.

Als grootste partij na de gemeenteraadsverkiezingen heeft het CDA, Theo Rietkerk bereid gevonden om als informateur het coalitieproces te begeleiden. Alle partijen in de gemeenteraad stemden hiermee in. Op 1 april sprak Rietkerk met afgevaardigden van alle partijen. Ook was hij aanwezig bij het duidingsdebat op 4 april. Naar aanleiding hiervan komt hij met een eerste advies in 7 punten. Rietkerk zegt blij te zijn met de open en positieve houding van alle partijen, en de verantwoordelijkheid die zij willen nemen voor de komende 4 jaar.

Eerste advies voor de verkennende fase in 7 punten

  1. In eerste instantie worden de mogelijkheden verkend voor een coalitie van maximaal 4 partijen. Waarvan in ieder geval het CDA als grootste partij deel uitmaakt, en waarbij mogelijke coalitiepartners tenminste drie raadszetels hebben. 
  2. In deze verkennende fase worden er door het CDA aparte gesprekken gevoerd met OpKoers.nu, de ChristenUnie en de VVD. Eventueel vindt er ook een gezamenlijk gesprek plaats. 
  3. Deze verkennende fase is bedoeld om te kijken of er op inhoud voldoende basis is om tot een coalitie te kunnen komen. 
  4. Deze fase is daarnaast bedoeld om de voorkeur scherp te krijgen voor een coalitie uit drie of vier partijen en de samenstelling van deze coalitie. 
  5. Deze fase is verder bedoeld om duidelijkheid te krijgen over het aantal wethouders. Over welke kandidaat-wethouders de partijen hebben, en om te beoordelen of deze kandidaten    voldoende bestuurlijke ervaring en stabiliteit meebrengen. 
  6. De gesprekken vinden plaats onder voorzitterschap van de informateur. De gesprekken leiden tot een keuze voor 3 of 4 partijen om mee door te gaan. En tot een keuze voor het aantal wethouders dat onderdeel van een nieuw college gaat uitmaken. 
  7. Omdat in de verkennende fase nadrukkelijk ook over personen wordt gesproken, vinden de gesprekken in beslotenheid plaats.

Vervolg

Op 8 april voert het CDA gesprekken met OpKoers.nu, ChristenUnie en VVD. Verder krijgt op 12 april de verdere verkenning tijdens de informatiefase een vervolg.

U kunt het hele advies en een verslag van de gesprekken op deze pagina​​​​​​​ downloaden.

 

 

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.