Gemeente Hardenberg start programma ‘Eerlijke Kansen’ voor kinderen in het basisonderwijs

De gemeente Hardenberg wil dat alle kinderen op school goed mee kunnen komen. Zodat zij hun eigen talenten ontwikkelen. En mee kunnen doen in de samenleving. Het doel is om samen met het onderwijs de onderwijsachterstanden te voorkomen. De aanpak hiervan staat in het lokale programma 'Eerlijke Kansen'. Dit programma is samen met het onderwijs gemaakt.

Lokaal programma 'Eerlijke Kansen'

Wethouder Looman; “Goed kunnen lezen is een voorwaarde om kennis op te kunnen doen. Ook helpt het goed kunnen van de taal bij de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen in het basisonderwijs. Binnen onze gemeente verbeteren wij de taal- en leesontwikkeling van kinderen. Zodat zij hun eigen talenten kunnen ontwikkelen”.

In het programma 'Eerlijke Kansen' werken onderwijsinstellingen samen met de gemeente. Om de kinderen gelijke kansen te geven. Het programma bestaat uit een aantal onderwerpen. Eén daarvan is het zo snel mogelijk leren spreken van de Nederlandse taal door anderstalige kinderen. Door bijvoorbeeld aan te moedigen dat ouders en kinderen thuis zoveel mogelijk Nederlands praten. Ook worden onderwijsassistenten ingezet. En worden leerkrachten opgeleid. Zo kunnen anderstalige kinderen makkelijker naar het normaal onderwijs gaan. Een ander thema richt zich op taalachterstanden. Kinderen gaan extra lezen en oefenen in kleine groepjes met een onderwijsassistent. En er worden speciale leesboeken gekocht. 

De kansencoach, mede mogelijk gemaakt door Regiodeal Drenthe, helpt bij het bereiken van de doelstellingen binnen het programma 'Eerlijke Kansen'.

Om de start van het programma te vieren, ondertekende wethouder Looman samen met de aanwezigen, met stoepkrijt de alliantie. Dit is de samenwerking tussen de partijen. Ook sloeg ze een steen kapot. Iedereen kreeg een klein stukje mee, om zelf verder te bouwen aan de alliantie.

Gelijke Kansen Alliantie

Wethouder Looman heeft samen met minister Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) de Gelijke Kansen Alliantie ondertekend. Hierin staat hoe de gemeente de komende twee jaar samen met de scholen gelijke kansen in de gemeente gaat verbeteren. Gemeente Hardenberg en het basisonderwijs hebben zich ook aangesloten bij de Gelijke Kansen Alliantie. Het lokale programma 'Eerlijke Kansen' draagt bij aan de doelstellingen van deze alliantie.

Achtergrond

De Gelijke Kansen Alliantie is een plan van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het ministerie werkt samen met scholen, gemeenten en maatschappelijke partners om kinderen in het onderwijs gelijke kansen te geven. Op dit moment doen er ruim vijftig gemeenten mee aan de Gelijke Kansen Alliantie. Dit aantal zal het komend jaar worden uitgebreid tot een maximum van honderd gemeenten.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.