De gemeente Hardenberg en provincie Overijssel willen dat Hardenberg goed bereikbaar blijft

We gaan aan de slag met de bereikbaarheid van Hardenberg en haar kernen. Dat doen we samen met de provincie Overijssel. Daarom tekenden wethouder Alwin te Rietstap en gedeputeerde Bert Boerman op woensdag 15 juni een intentieverklaring. Daarin staat dat zij ervoor willen zorgen dat de gemeente Hardenberg goed bereikbaar is én blijft.

Zowel de gemeente als de provincie vinden het belangrijk dat Hardenberg en haar kernen goed bereikbaar zijn voor iedereen. Niet iedere inwoner kan autorijden en/of fietsen. En is daarmee afhankelijk voor het vervoer naar de verschillende voorzieningen in de gemeente.

Leefbaarheid

Het is voor de leefbaarheid belangrijk dat alle inwoners zoveel mogelijk mee kunnen doen in deze samenleving. De gemeente kijkt daarom samen met de provincie hoe het vervoer beter kan. En hoe ze het vervoer voor doelgroepen, zoals de ouderen en de jeugd, zo efficiënt mogelijk kunnen inrichten. Om zo de bereikbaarheid voor iedereen tussen de kernen groter te maken.

Vervoersvormen

Elke bewoner verdient een goede en passende manier van vervoeren. Voor de één is dit een fiets, voor de ander een toegankelijke bus. Daarnaast wordt gekeken of ze andere en/of nieuwe vormen kunnen inzetten, zoals deelauto’s- en/of fietsen. Ook kan het betekenen dat de routes en het type openbaar vervoer-busjes in de gemeente kan veranderen.

Vlot en makkelijk

Wethouder Alwin te Rietstap: “We willen graag dat het in alle kernen van de gemeente prettig wonen is. Daar hoort bij dat mensen gemakkelijk van de ene naar de andere plaats kunnen. Bijvoorbeeld voor een ziekenhuisbezoek. Dan is het belangrijk dat dit vlot en gemakkelijk kan. Met een vervoerssysteem dat voor iedereen beschikbaar is. Ik ben blij dat we hierin samen kunnen werken met de provincie!”

Een uitdaging

Gedeputeerde Bert Boerman: “Het is belangrijk dat alle inwoners van Overijssel zich kunnen bewegen van A naar B. Ook in Hardenberg! Daarom kijken we samen met de gemeente hoe we dat het beste kunnen doen. Dat is best een uitdaging. Want de wereld van mobiliteit verandert in rap tempo. Samen zoeken we naar een manier om de verschillende vormen van mobiliteit zo goed mogelijk bij elkaar te brengen. Zodat ook in de toekomst alle inwoners mobiel kunnen blijven.”

In gesprek

Samen met de provincie gaat de gemeente Hardenberg kijken welke mogelijkheden er zijn om de bereikbaarheid van Hardenberg en haar kernen groter te maken. Hierover gaan zij nog met diverse organisaties en inwoners in gesprek.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.