Bijgewerkte omgevingsvisie provincie Overijssel

Op 21 juni 2022 heeft de provincie Overijssel het ontwerp van 'de Actualisatie Omgevingsvisie en Omgevingsverordening 2022' vastgesteld. Deze documenten kunt u vanaf 30 juni 2022 inzien.

U kunt reageren tot 24 augustus 2022. De inhoud van de documenten kan invloed hebben op ontwikkelingen in onze gemeente.

Actualisatie provinciale Omgevingsvisie en -verordening en Energiestrategie

De provincie Overijssel werkt de provinciale 'Omgevingsvisie en Omgevingsverordening' elk jaar bij. Veranderingen in beleid van de afgelopen periode worden dan meegenomen in teksten en kaarten. Deze keer is er extra aandacht voor veranderingen in de belangrijke onderwerpen ‘water en bodem’ en ‘duurzame energie’.

Daarnaast is er het ontwerp van het Provinciaal Programma Energiestrategie. Met dit hulpmiddel kunnen Gedeputeerde Staten de provinciale doelen halen op het gebied van duurzame energie. Dit programma richt zich nu voornamelijk op windenergie.

U kunt de documenten tot 24 augustus 2022 inzien bij de provincie

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben alle documenten op 30 juni klaargelegd om in te zien. Dat kan tot en met woensdag 24 augustus 2022. In deze periode mag iedereen een hier een reactie op geven. Zo’n reactie noemen we een ‘zienswijze’. De provincie Overijssel heeft dit op verschillende kanalen bekend gemaakt. U hebt de documenten misschien al gezien.

Bekijk de documenten op de website van de provincie Overijssel.

Wij dienen een zienswijze in bij de provincie Overijssel

Wij gaan de documenten goed en met veel aandacht bestuderen. Daarna geven wij over de inhoud onze reactie. Wij leggen onze reactie uit met een ‘zienswijze’ (in een zienswijze leggen wij uit wat wij ervan vinden). Ons doel is om hierover midden augustus een besluit te nemen. Dan kunnen wij onze zienswijze voor 24 augustus 2022 indienen.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.