Basisschoolleerlingen planten vierde Tiny Forest in Hardenberg

Voor de basisschoolleerlingen van OBS De Expeditie in Hardenberg was het woensdag 24 november een speciale dag. Samen IVN Natuureducatie en de gemeente plantten ze de vierde Tiny Forest in Hardenberg. Wethouder Mary Looman opende de feestelijke plantdag.

Wat is een Tiny Forest? 

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Wethouder Mary Looman: “Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek”. Een minibos in de buurt zorgt ook voor de nodige verkoeling op warme dagen, meer biodiversiteit en waterberging bij zware regenval.

Gemeente Hardenberg is partnergemeente

De komende vier jaar wil initiatiefnemer IVN met hulp van de Nationale Postcode Loterij honderd Tiny Forests realiseren in Nederland. Gemeente Hardenberg is partnergemeente en maakt vier minibossen mogelijk. Basisschool De Expeditie is nauw betrokken bij het aanplanten en het beheren van het nieuwe minibos. De kinderen gaan als Tiny Forest Rangers het bos beheren en leiden straks ook geïnteresseerden rond, met hulp van IVN en buurtgenoten. 

 

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.