Per direct een hogere norm voor PFAS in Hardenberg

vrijdag 22 november 2019 12:23

De gemeente Hardenberg hanteert per direct een hogere norm voor PFAS in de bodem. Dat betekent dat vervoer en gebruik van grond voor bouw- en infrastructurele projecten in de meeste gevallen weer mogelijk is. Wethouder Martijn Breukelman: "De bouw van woningen en de aanleg van nieuwe wegen is belangrijk voor onze inwoners en ondernemers. Daarom zorgen we er met deze maatregel voor dat grondverwerkers en bouwers in de gemeente Hardenberg weer aan de slag kunnen. De maatregel is van belang voor behoud van banen in de grond-, weg- en waterbouw."

In Nederland gelden regels voor PFAS-houdende grond. PFAS is een verzameling van chemische stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. De norm moet voorkomen dat deze stoffen terechtkomen in schone grond.

Op dit moment geldt in Nederland een aangescherpte norm van 0,1 voor PFAS voor hergebruik op schone grond. Dat betekent dat grond die wordt gebruikt bij bijvoorbeeld bouwprojecten nagenoeg geen PFAS mag bevatten. Als gevolg van deze norm mag grond niet verplaatst worden voordat is aangetoond dat het aan de norm voldoet. Dit heeft enorme gevolgen voor de grond-, weg- en waterbouw en raakt de hele bouwsector.

Nieuwe bodemkwaliteitskaart
De algemene kwaliteit en samenstelling van grond is vastgelegd op een bodemkwaliteitskaart. De Omgevingsdienst IJsselland heeft deze kaart in opdracht van verschillende gemeenten in de regio aangevuld met PFAS. Op de geactualiseerde bodemkwaliteitskaart is daarmee te zien hoeveel PFAS er op dit moment algemeen in de bodem aanwezig is.

Deze gemeten waarden van PFAS in de bodem liggen in de regio IJsselland aanzienlijk hoger dan de landelijk vastgestelde norm maar veel lager dan de zogenaamde risicogrenswaarde. Dit betekent dat grond die meer PFAS bevat dan volgens de landelijke norm is toegestaan toch gebruikt kan worden in gebieden waar dezelfde hoeveelheid of nog meer PFAS in de bodem zit. Daarmee wordt de bodem immers niet extra vervuild.

Bouwers kunnen weer aan de slag
De minister van Milieu en Wonen heeft aangekondigd op 1 december 2019 met een nieuwe landelijke PFAS-norm te komen. Dit gebeurt op basis van een onderzoek van het RIVM, waaruit moet blijken wat een goede norm is. De gemeente Hardenberg heeft besloten om vooruitlopend op de uitspraak van de minister per direct de waarden van de bodemkwaliteitskaart als norm te hanteren.

Martijn Breukelman: "We hebben de Omgevingsdienst hiervoor een tijdelijk handelingskader gegeven. Dat betekent dat vervoer en gebruik van grond in de meeste gevallen weer mogelijk is."

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.