Gemeente Hardenberg start met preventieve bestrijding eikenprocessierups

donderdag 09 april 2020 16:12

Om te voorkomen dat de eikenprocessierups dit jaar opnieuw overlast geeft, start de gemeente Hardenberg op 14 april met de preventieve bestrijding van de eikenprocessierups. De preventieve bestrijding zorgt ervoor dat de rupsen gedood worden zo gauw zij uit de eitjes kruipen. Zo wordt voorkomen dat de rupsen opgroeien en de gevreesde brandharen krijgen.

De eitjes en de jonge rupsen zitten hoog in de boomkronen, en daarom wordt het bestrijdingsmiddel met een hoge drukspuit of boomnevelspuit in de kronen gespoten. De bestrijding wordt uitgevoerd op plekken waar in de afgelopen jaren veel overlast was en/of op plaatsen waar doorgaans veel mensen komen of verblijven, zoals bij basisscholen, speeltuinen en sportvelden.

Binnen de bebouwde kommen vindt de bestrijding in één keer overdag plaats. In het buitengebied wordt met een ander middel in de avond en in de nacht gespoten. Deze bespuiting wordt na twee weken herhaald. Het werk kan leiden tot enige geluidshinder.

Ongevaarlijk
De bestrijdingsmiddelen zijn biologisch en ongevaarlijk voor mensen, huisdieren, vogels en planten. Wel doden de middelen ook andere rupsen. Daarom bestrijdt de gemeente vooral op plekken waar vorig jaar veel eikenprocessierupsen zijn aangetroffen en mijden wij plekken waar andere beschermde vlindersoorten zitten.

Tijdens de bestrijding van de eikenprocessierups bewaakt de gemeente uiteraard de geldende maatregelen rondom de bestrijding van het coronavirus. 

Biodiversiteit
U als tuineigenaar kunt zelf zorgen voor biodiversiteit en zo meer doen tegen de eikenprocessierups. Door het zorgen van een voldoende groen en bloeiende planten in de tuin. Insecten en tuinvogels krijgen zo een leefgebied. Met een nestkastje en aanvullend voer, kunt u ze in de tuin houden.

Op dit moment zijn we dichtbij het uitkomen van de eitjes van de eikenprocessierups en daarom is het nu een goed moment om te stoppen met het bijvoeren van vogels. Zo zullen de vogels actief op zoek gaan naar rupsen.

Vervolg bestrijding
De gemeente blijft de eiken controleren. In bomen waar toch volwassen eikenprocessierupsen verschijnen, wordt de zogenaamde curatieve bestrijding toegepast. Dan worden rupsen en nesten op een veilige manier weggepakt of weggezogen. Om niet in aanraking met de brandharen te komen, wordt met klem afgeraden om zelf de nesten te verwijderen.

Meer informatie over eikenprocessierupsen en de bestrijding ervan is te vinden op de website processierups.nu. Informatie over de aanpak van de gemeente is te vinden op www.hardenberg.nl/eikenprocessierups.

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.