Hoe democratisch werken we in onze gemeente? Vul de vragenlijst in

vrijdag 10 september 2021 09:59

De gemeente wil graag van u weten hoe u kijkt naar de democratie in de gemeente Hardenberg. U kunt uw mening geven door een vragenlijst in te vullen.

U vindt de vragenlijst op www.hardenberg.nl/lokaledemocratie

De vragen gaan over de manier waarop de gemeente besluiten neemt en uitvoert. Wat vindt u daarvan? Is dat voor u duidelijk? En kan iedereen zich er voldoende in vinden? Er zijn ook vragen over de manier waarop u kunt meedenken, meebeslissen of zelfs meewerken als u dat wilt. De vragen gaan verder over de manier waarop de gemeente omgaat met initiatieven van inwoners voor de eigen omgeving.

De vragenlijst is onderdeel van de Quick Scan Lokale Democratie die de gemeente uitvoert. Hierbij maakt de gemeente als het ware een 'foto' van de stand van zaken van de lokale democratie. Om een goed beeld te krijgen, is uw mening belangrijk.

Ook raadsleden, de burgemeester en wethouders en ambtenaren vullen de vragenlijst in. Zo kan de gemeente kijken of we er hetzelfde over denken. En zo niet: dan gaan we samen in gesprek over hoe we nog beter kunnen samenwerken. 

De gemeente gebruikt de uitkomst om samen te werken aan een nog betere lokale democratie in onze gemeente.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.