Omgevingsvisie Landstad Hardenberg vastgesteld

vrijdag 16 juli 2021 14:47

De gemeenteraad van Hardenberg heeft in de raadsvergadering van juli 2021 de omgevingsvisie Landstad Hardenberg vastgesteld. De vastgestelde omgevingsvisie ligt vanaf nu ter inzage.

In de omgevingsvisie staat hoe de gemeente Hardenberg zich de komende 20 jaar verder gaat ontwikkelen tot Landstad Hardenberg. Het is het verhaal van de gemeente Hardenberg met haar 29 unieke kernen en dus van ons allemaal. Het verhaal is te lezen in het magazine Landstad Hardenberg dat binnenkort huis-aan-huis wordt bezorgd in de gemeente Hardenberg.

De omgevingsvisie Landstad Hardenberg beschrijft de ontwikkeling van Hardenberg. Hoe de gemeente veranderde van lokaal georiƫnteerde plattelandsgemeente in de jaren '50 van de vorige eeuw tot een krachtige en vitale gemeente met economische groei, bruisende centra, prettige woonkernen, een sterke maakindustrie en stedelijke voorzieningen. De omgevingsvisie richt zich op het vasthouden en verder uitbouwen van die kracht en groei. De gemeente Hardenberg wil zich ontwikkelen tot Landstad Hardenberg.

Krachtig knooppunt in Noordoost Nederland

In Landstad Hardenberg komt het beste van twee werelden samen. De voordelen en voorzieningen van een stad en de charme, rust en ruimte van ons platteland. Landstad Hardenberg heeft in 2040 meer dan 65.000 inwoners. Dankzij het samenspel tussen stad en platteland is Landstad Hardenberg een krachtig knooppunt in het regionale netwerk van Noordoost Nederland.

Met Hardenberg als tweede stad op de Vechtdalas is de streekfunctie verder uitgebouwd. De gemeente is goed bereikbaar en mensen van ver buiten de gemeentegrenzen komen naar Hardenberg voor de vele voorzieningen. De economie is krachtig, duurzaam en concurrerend.

Het vergezicht voor Landstad Hardenberg wordt in de omgevingsvisie uitgewerkt langs vier thema's:

  • Hardenberg in balans: over de manier waarop we omgaan met ons landelijk gebied en de verschillende functies die daar samenkomen.
  • Hardenberg voor elkaar: over de ontwikkelingen in de grotere kernen en het leefbaar houden van de kleinere kernen.
  • Hardenberg knooppunt: over een vitale economie en goede bereikbaarheid van de gemeente.
  • Hardenberg duurzaam: over de manier waarop de gemeente zich op een zo duurzaam mogelijke manier ontwikkelt.

Bij ieder thema zijn opgaven en ambities genoemd.

De omgevingsvisie is vastgesteld

De gemeenteraad heeft de omgevingsvisie Landstad Hardenberg in de raadsvergadering van 6 juli 2021 vastgesteld. De omgevingsvisie ligt vanaf 15 juli ter inzage. Tegen de vastgestelde omgevingsvisie staat geen beroep open.

De omgevingsvisie is te bekijken via www.hardenberg.nl/landstad. Naast de omgevingsvisie is op de website een animatie te bekijken. In een magazine is de omgevingsvisie samengevat, met verhalen van mensen uit de samenleving die nu al werken op de manier die goed bij Landstad Hardenberg past. Het magazine Landstad Hardenberg wordt binnenkort huis-aan-huis verspreid in de gemeente Hardenberg. Wie geen ongeadresseerd drukwerk wil ontvangen, ontvangt geen magazine. Het magazine is daarom ook te bekijken via www.hardenberg.nl/landstad.

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.