Gemeente Hardenberg stelt nieuwe visie voor Samen Spelen in de buitenruimte op samen met kinderen

donderdag 08 juli 2021 09:14

Samen buiten spelen is belangrijk voor de gezondheid en het welzijn van kinderen. Om het buiten spelen en samenzijn te stimuleren maakt de gemeente een nieuwe visie op samen spelen in de openbare ruimte. De gemeente vraagt kinderen om mee te denken met deze nieuwe visie. Na de zomervakantie worden rondgangen met kinderen georganiseerd en een enquête uitgezet. Belangrijk uitgangspunt bij de nieuwe visie is dat iedereen mee moet kunnen doen, met of zonder beperking.

Wethouder Mary Looman: "Wij willen graag dat kinderen naar buiten kunnen om te spelen. Maar ook dat ze mee kunnen doen, ongeacht eventuele beperkingen. Hiervoor is het belangrijk dat de buitenruimte uitnodigt tot spelen en samen zijn. We willen dan ook graag van kinderen en jongeren zelf weten wat zij belangrijk vinden."

Op dit moment heeft de gemeente geen speelvisie. Bij de nieuwe visie gaat de gemeente uit van het Samen-Speel-akkoord uit 2019 van de VNG en de Vereniging voor het gehandicapte kind, waaraan ook de voormalige minister van gehandicaptenzaken, Rick Brink heeft bijgedragen.

Na de zomervakantie start een participatietraject 

Er worden fysieke rondgangen met kinderen door hun buurt georganiseerd, waarin kinderen laten zien waar en hoe zij het liefst spelen. Ook start een digitale enquête. Via de jongerenwerkers van de Stuw worden gesprekken met jongeren gehouden.

Daarnaast gaat de gemeente in gesprek met  (professioneel) betrokkenen om mee te denken over de nieuwe visie. Zoals het Platform Inclusief, maatschappelijke organisaties, de (lokale) Speeltuinbende, het buurt- en jongerenwerk en andere kennis- en ervaringspartners.

Buitenspelen zorgt voor meer bewegen en een gezonde leefstijl later

Tijdens het buiten spelen krijgen kinderen beweging, kunnen ze zich uitleven en leren ze omgaan met andere kinderen. Dit zorgt ervoor dat ze ook op latere leeftijd meer bewegen en een gezonde leefstijl ontwikkelen. Een gezonde jeugd, heeft een dus gezonde toekomst.

Dit sluit aan bij het programma Gewoon Gezond dat de gemeente Hardenberg inzet op de bewegen en voeding. Kinderen spelen veel minder buiten dan vroeger. Daar zijn veel verschillende oorzaken voor te geven. Oorzaken kunnen liggen op het fysieke vlak bijvoorbeeld een tekort aan goede speelplekken of op sociaal vlak. 

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.