Drie miljoen voor IQ BLVD vanuit Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe

vrijdag 04 juni 2021 11:21

De IQ BLVD in de gemeente Hardenberg krijgt een bijdrage van € 3 miljoen uit de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe. Dat heeft de Regio Deal-stuurgroep vandaag besloten. Ondernemers bundelen hun krachten rondom innovatie en ondernemerschap op de IQ BLVD. En ze staan er rechtstreeks in verbinding met talent, onderwijs- en kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheid.

Ondernemers in de maakindustrie, precisietechnologie, metaalbewerking en kunststof uit de regio Hardenberg hebben de handen ineen geslagen en het initiatief genomen voor de IQ BVLD. Want zij moeten voortdurend een hogere toegevoegde waarde realiseren. Ook moeten deze bedrijven en hun toeleveranciers zich steeds meer onderscheiden in innovatie, design en specialisatie.

De IQ BLVD is de plek waar ondernemers elkaar vinden om samen verder te komen. Op de IQ BLVD werken de ondernemers samen met kennisinstellingen en onderwijs aan digitalisering en aan slimmere, snellere en groenere procestechnologieën. Ook bundelen ze hun krachten als het gaat om ondernemerschap en arbeidsmarktvraagstukken. 

'Trots'

Wethouder Alwin te Rietstap (economische zaken): "Ik ben trots op de inzet van onze ondernemers en partners. Zij zien het belang en hebben meegewerkt aan het initiatief voor de IQW BLVD. Want samenwerking op de IQ BLVD is de sleutel om concurrerend te blijven en een antwoord te vinden op de uitdagingen waar de ondernemers in de maakindustrie voor staan."

De Hardenbergse ondernemer Frank Wiersma (Itter) is één van de initiatiefnemers van de IQ BLVD: "Voor ondernemers in de maakindustrie is het voor de toekomst erg belangrijk om de beschikking te hebben over medewerkers met de juiste opleiding of het juiste kennisniveau. Ook is het voor ondernemers belangrijk om toegang te hebben tot kennis op het gebied van smart industry en de toepasbaarheid. En we moeten samenwerken met andere bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen, maar ook onderling."

Het antwoord op deze uitdagingen is volgens Frank Wiersma de IQ BLVD. "Het is een plek waar alles samenkomt. Met als resultaat een zeer krachtige maakindustrie die als solide basis van blijven dienen voor de regionale economie."

Op de IQ BLVD vergroten de samenwerkende partijen de wendbaarheid van ondernemers én werknemers. Dankzij digitalisering, robotisering en automatisering ontstaan nieuwe productietechnieken. Met maatwerkopleidingen en onderzoek is de IQ BLVD ook een plek om te leren en te ontwikkelen. Daarmee zorgt de IQ BLVD ook voor een hoger opleidingsniveau.

Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe

De IQ BLVD is één van de projecten die mede door de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe tot stand komt. Vanuit de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe is bijna € 3 miljoen gereserveerd voor het totaalproject.

"Met deze bijdrage vanuit de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe is de eerste doorslaggevende stap gezet richting oprichting en realisatie van de IQ BLVD", zegt Alwin te Rietstap. "De voorbereidingen zijn in volle gang. We koersen op opening van de IQ BLVD in september 2021. Dan dragen we het stokje vol vertrouwen over aan de mensen van de IQ BLVD om te gaan knallen!"

Binnen de Regio Deal werken verschillende partijen met elkaar samen aan het verbeteren van de welvaart in de regio. Met hart voor de regio, van elkaar leren, regionaal denken, het verschil maken en vooral doen. De IQ BLVD is ontstaan in de regio Hardenberg, met de bedoeling uit te breiden over de gehele regio. 

Economische koers gemeente Hardenberg

Ook de gemeente Hardenberg investeert in het versterken van de economie. Want een vitale economie is essentieel voor de welvaart van de inwoners van Hardenberg. De economische koers van Hardenberg richt zich op kwantitatieve én kwalitatieve groei. Met meer banen voor de inwoners van Hardenberg. En met economische activiteiten die bijdragen aan de welvaart en het welzijn van inwoners.

De activiteiten richten zich op het behouden en aantrekken van talentvolle werknemers, een wendbare beroepsbevolking en een arbeidsmarkt waar iedereen kan meedoen. Ook richten de activiteiten zich op het vergroten van innovatie en ondernemerschap bij ondernemers en de verbinding tussen ondernemers. Tenslotte draagt de gemeente bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat. De IQ BLVD is één van de activiteiten uit de economische activiteitenagenda.

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.