Dankzij solide financieel beleid voldoende geld om te blijven investeren

donderdag 10 juni 2021 19:17

De gemeente Hardenberg sluit het jaar 2020 af met een positief resultaat. Dat blijkt uit het jaarverslag 2020. Wethouder Martijn Breukelman: "We hebben onze financiën op orde. We houden in 2020 zelfs geld over, zoals het nu lijkt ruim € 5 miljoen. Een deel daarvan gebruiken we om projecten af te maken waarmee we in 2020 zijn begonnen. De rest stoppen we in onze spaarpot: de algemene reserve. Die is met meer dan 50 miljoen euro meer dan voldoende gevuld om tegenvallers of tekorten op te vangen. Er is dus ook de komende jaren geld om te investeren in onze gemeente."

In maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Dan kiezen de inwoners van de gemeente Hardenberg een nieuwe gemeenteraad. Een aantal partijen vormt daarna een nieuwe coalitie en een nieuw college van B&W.

"Het is een ongeschreven regel om circa € 5 miljoen investeringsruimte over te laten voor de bestuursperiode van de volgende coalitie," zegt Martijn Breukelman. "Zij kunnen dan verder investeren in projecten en plannen. Daarvoor is nu een flink bedrag beschikbaar. Het is gelukt hiervoor ongeveer € 15 miljoen te reserveren. Dat is dus veel meer dan gebruikelijk is."

Het college heeft werk gemaakt van de ambities

In het jaarverslag kijkt het college van B&W terug op 2020. "Het was een jaar dat voor ons allemaal werd beheerst door de coronacrisis. Veel inwoners en ondernemers zijn hard geraakt. Een groot deel van de samenleving kwam tot stilstand", vertelt Martijn Breukelman.

Om de impact van de coronamaatregelen te beperken, kwam de gemeente Hardenberg vorig jaar in aanvulling op het landelijke steunpakket met een lokaal pakket aan noodmaatregelen. "Ondanks alle beperkingen is onze dienstverlening gewoon doorgegaan. En we zijn onverminderd doorgegaan met investeren in een sterke samenleving en economie. We hebben werk gemaakt van de meeste ambities die in ons collegeprogramma staan. Of ze staan in de steigers. Daar zijn we best trots op."

Investeren in een krachtige gemeente

In 2020 is er flink geïnvesteerd verschillende projecten en plannen waardoor de gemeente nog krachtiger wordt. Onder andere op het gebied van duurzaamheid, economie en de vitaliteit van inwoners.  Het college zette ook in 2020 alles op alles op sneller en meer woningen te bouwen. In 2020 kwamen er 325 nieuwe woningen bij.

Om lokale ondernemers in coronatijd te steunen werd de herinrichting van drie woonstraten in Gramsbergen, Dedemsvaart en Mariënberg versneld aangepakt. Ook werden verschillende schoolgebouwen verbeterd of vernieuwd. Samen met inwoners werden de plannen voor Vechtrijk Gramsbergen verder uitgewerkt.

Aandacht voor kinderen in gezinnen met een laag inkomen

De gemeenteraad stelde een plan vast om inwoners met een minimuminkomen meer zekerheid te bieden. In dat plan is speciale aandacht voor kinderen in gezinnen met een laag inkomen. Dankzij het Pak je kans-fonds dat er sinds vorig jaar is, krijgen inwoners meer kansen om zichzelf te ontwikkelen en zo mee te doen op de arbeidsmarkt.

Een groot aantal organisaties en (sport)verenigingen maakte afspraken om er samen voor te zorgen dat inwoners meer gaan sporten en bewegen. In het ouderenakkoord dat de gemeente samen met partners sloot, staat hoe we er samen voor kunnen zorgen dat inwoners waardig en vitaal ouder kunnen worden. 

Gemeenteraad bespreekt de jaarstukken

De aanpak om de gemeente te verduurzamen werd vastgelegd in het meerjarenprogramma Duurzaam Hardenberg. Verder zette het college de nieuwe economische koers uit. Met activiteiten die helpen om de economie nog sterker te maken. Voor de economie is het erg belangrijk dat de hele gemeente op een goede en veilige manier bereikbaar is. De plannen daarvoor staan in het programma mobiliteit dat ook in 2020 is vastgesteld.

Het college van B&W biedt het jaarverslag en de jaarrekening aan de gemeenteraad aan. Die bespreekt de jaarstukken in de oriënterende ronde van 22 juni en tijdens de raadsvergadering van 6 juli.

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.