Toespraak burgemeester Offinga herdenking 4 mei 2021

dinsdag 04 mei 2021 20:10

Vandaag herdenken wij allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.

Vorig jaar was het 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog eindigde. Het was een ongewoon jaar, waarin we oorlogsslachtoffers niet met elkaar konden herdenken. En 75 jaar vrijheid niet met elkaar konden vieren. Ook dit jaar kunnen we niet bij elkaar komen. Toch is het belangrijk dat we blijven herdenken. Dat we de herinnering levend houden.

Dat doen we door de verhalen te blijven vertellen van wat er toen gebeurd is. Met woorden en beelden. Door naar die verhalen te luisteren, kom je dichter bij de mensen van toen. Ook het herdenkingsmonument in Hardenberg vertelt een verhaal. Het is het verhaal van vier mensen die verlies, verdriet, verzet en vrijheid levensgroot uitbeelden. Het herinnert ons aan de 142 oorlogsslachtoffers uit de gemeente Hardenberg wiens namen we hier kunnen lezen.

‘Opdat wij niet vergeten’

Een oorlog kenmerkt zich door verlies. Verlies van vrijheid, van mensen. En van de verbinding met elkaar. De oorlog bracht veel verdriet met zich mee. Om het verlies van dierbaren. Gezinnen die uit elkaar werden gerukt. Om de offers die mensen hebben moeten brengen. Kinderen van wie de toekomst is afgenomen. Hoe bijzonder is het geweest dat er in de oorlog ook mensen zijn geweest die de moed hadden om op te staan? Zijn kwamen in verzet tegen de bezetters. Tegen het geweld en tegen de oorlog. Dat waren helden, wiens verhalen we ook moeten blijven vertellen. Veel verzetsmensen hebben hun leven gegeven, om dat van anderen te kunnen redden.

Vandaag herdenken we. Morgen vieren we onze vrijheid. Gelukkig kunnen wij onze vrijheid elke dag beleven en ervaren. Onze vrijheid is kostbaar en waardevol. Generaties vóór ons hebben daar hard voor gevochten. Voor de vrijheid van onze jeugd en jongeren. Laat vrijheid niet een vanzelfsprekendheid zijn.

Juist daarom is het zo belangrijk dat we blijven herdenken. De verhalen van de mensen die offers gebracht hebben levend houden. Hun leven hebben moeten geven zodat wij nu in een vrij land leven.

Laten we met elkaar, vandaag op 4 mei, dit moment in alle waardigheid met elkaar beleven.

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.