Nieuwe centrummanager voor Winkelstad Hardenberg

woensdag 07 april 2021 09:59

Leone Wiersma start in april als centrummanager van het centrum van Hardenberg. Zij gaat zich in eerste instantie richten op de stadsmarketing en beleving van het centrum. Verder gaat zij uitvoering geven aan projecten die bijdragen aan de centrumontwikkeling, verbindt zij partijen en is zij aanspreekpunt voor ondernemers, vastgoedeigenaren en de gemeente. Wiersma (34) was in de afgelopen jaren verantwoordelijk voor citymarketing/regiomarketing bij de gemeente Hardenberg.

“We zitten in een bijzondere en voor veel ondernemers lastige periode, maar ik ga deze nieuwe uitdaging met veel optimisme aan", aldus Leone Wiersma. “Door mijn jarenlange ervaring als projectleider citymarketing ‘Regio Hardenberg, de kracht van gewoon doen’, mijn lokale kennis en brede netwerk, hoop ik veel te kunnen betekenen voor ‘mijn stad’. De voornaamste taak is om juist nu Winkelstad Hardenberg verder op de kaart te zetten. Dit is nu wellicht wel belangrijk dan ooit. Hardenberg heeft alles in zich om die plek te zijn waar bewoners en bezoekers zich welkom voelen en waar mensen graag verblijven en terugkomen, als er straks weer meer mogelijk is.”

Centrummanager verbindt

De centrummanager voert operationele regie en verzorgt zowel lokaal als in de regio acquisitie voor de vestiging van bestaande en nieuwe ondernemers in het centrum. De wereldwijde pandemie verandert de maatschappij op allerlei terreinen sneller dan ooit. Dit heeft impact op het functioneren van het centrum. Om relevant te blijven is blijvende inzet noodzakelijk. “Met het benoemen van Leone Wiersma als nieuwe centrummanager willen we de stadmarketing verder professionaliseren en hopen we dat er plannen en acties worden aangejaagd”, zegt voorzitter Hans Trommel van Stichting Centrummanagement Stad Hardenberg. “Dat hebben we nodig, want voor ons is het belangrijkste dat de ondernemers van het centrum zo optimaal mogelijk kunnen ondernemen als er weer meer ruimte komt.”

Actualiseren actieplan

De ontwikkeling van stad Hardenberg richt zich op het verbeteren van de openbare ruimte en vastgoed. Maar ook andere aspecten zijn van belang voor een vitaal, krachtig en levendig centrum. De Stichting Centrummanagement Stad Hardenberg (SCSH) en de gemeente Hardenberg hebben hiervoor samen met diverse betrokken partijen een aantal jaren geleden het actieplan centrum Hardenberg gemaakt. Deze samenwerking heeft in de afgelopen jaren z’n vruchten afgeworpen. De betrokken partijen willen blijven samenwerken. Daarom wordt er momenteel gewerkt aan een nieuw actieplan. Hierin staat wat er moet gebeuren voor een nog sterker en toekomstbestendiger centrum. De centrummanager gaat in de uitvoering van dit actieplan een belangrijke rol spelen.

Leone Wiersma neemt het stokje over van voormalig centrummanager Eduard Plate en marketingcoördinator Erik Meijer die vorig jaar zijn gestopt. De Stichting Centrummanagement Stad Hardenberg brengt beide functies nu samen in één functie. Zij mag het goede werk van de beide heren voortzetten. Leone Wiersma is hiervoor benaderd vanuit haar eigen bedrijf RUIM. Naast centrummanager is Leone Wiersma namelijk sinds 1 januari 2021 directeur van RUIM, dé thuishaven voor creatieve ondernemers. Zij stopt als marketingadviseur bij de gemeente Hardenberg om zich volledig te storten op haar eigen bedrijf en deze klus als centrummanager.

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.