Negen Koninklijke onderscheidingen tijdens lintjesregen 2021 in Hardenberg

maandag 26 april 2021 15:20

Burgemeester Maarten Offinga reikt tijdens de jaarlijkse lintjesregen op maandag 26 april 2021 in Hardenberg negen Koninklijke onderscheidingen uit. Twee vrouwen en zeven mannen worden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor hun vrijwillige inzet voor de Hardenbergse samenleving.

De negen inwoners van Hardenberg worden onder valse voorwendselen naar theater De Voorveghter gelokt. Daar wacht hen – vanwege de coronamaatregelen - een lege zaal, met een mooi ingericht podium vanwaar zij door de burgemeester worden toegesproken. Via een live-stream kunnen familie en vrienden meekijken hoe zij in het zonnetje worden gezet voor hun vaak jarenlange goede werk.

Mevrouw Lubna Ebrahim-Abdul (Hardenberg) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Ebrahim vluchtte eind jaren negentig vanuit Sudan naar Nederland. Nu helpt ze anderen die in diezelfde situatie zitten. Bij de stichting Vluchtelingenwerk in Hardenberg maakt zij zich als vrijwilliger op verschillende manieren verdienstelijk. Zo is ze maatschappelijk begeleider, maar ook tolk. Ook was zij één van de initiatiefnemers van de Buurtkamer. Ze is al jaren actief voor de Federatie van Somalische Associaties Nederland. Onlangs is zij geregistreerd als sleutelfunctionaris bij Pharos, het landelijk expertisecentrum voor vluchtelingen.

De heer Albert Hakkers (Hardenberg) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Hakkers is leerkracht op een school voor speciaal onderwijs. Daar geeft hij niet alleen les, maar neemt hij vrijwillig ook nog een groot aantal andere taken op zich. Hij gaf jarenlang bewegingslessen aan kinderen met een motorische of sociaal-emotionele beperking. Binnen de PKN Hardenberg-Heemse was hij onder andere actief in het kinderwerk. Ook is hij diaken en lid van verschillende diaconale werkgroepen binnen de kerk. Hij was bestuurslid van voetbalvereniging HHC Hardenberg en was daarnaast scheidsrechter bij deze club. Ook is hij een actief lid van postzegelvereniging ‘Coevorden-Hardenberg en omstreken’. Samen met zijn echtgenote is hij ook nog mantelzorger.

Mevrouw Nita van der Horst-Kattenberg (Balkbrug) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Van der Horst bood als predikant hulp aan mensen die dat nodig hadden. Zowel binnen als buiten de kerkelijke gemeente. Zij organiseerde voor leden van de kerk reizen naar verschillende landen in Oost-Europa. Omdat ze zag dat hulp in deze landen hard nodig was, begon ze met het inzamelen van goederen en organiseerde zij transporten om deze goederen op de juiste plek terecht te laten komen. Naast de goederenhulp zette zij ook andere projecten op in onder ander Oekraïne en Hongarije. Zoals een opvanghuis voor ouderen en een project voor straatkinderen.

De heer Henk van Lenthe (Hardenberg) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Van Lenthe is actief in het kerkelijk leven in zijn woonplaats Hardenberg. Als ouderling, maar ook als lid van de commissie die de fusie tussen de gereformeerde kerk Hardenberg en de gereformeerde kerk Heemse voorbereidde. Hij was voorzitter van de kerkenraad van wijkgemeente Marslanden, lid van de kerkenraad PKN Hardenberg-Heemse en voorzitter van de wijkkerkenraad Heemser Esch. Ook verzette hij veel werk voor huurdersorganisatie SHB in Hardenberg, de organisatie die de belangen van ruim 3.500 huurders vertegenwoordigt. Gedurende ruim tien jaar diende hij als reservist bij de Nationale Reserve.

De heer Catharinus Maas (Slagharen) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Maas is al meer dan twintig jaar vrijwillig actief voor Locatieraad Heilige Alphonsus de Ligiouri in Slagharen. Ook voor voetbalvereniging Eendracht Maakt Macht Slagharen is hij wekelijks vele uren bezig, zowel in de kantine als op het sportpark. Hij zette zich in voor de nieuwbouw van multifunctioneel centrum het Kronkelhonk en was naast bestuurslid ook een aantal jaren voorzitter van speeltuinvereniging De Belhamels. Ook was hij actief bij begrafenisvereniging Sint Barbara en zat hij in één van de werkgroepen van Plaatselijk Belang die zich bezighoudt met het Kronkelbos.

De heer Guus Redder (Dedemsvaart) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Redder is al vele decennia actief voor de Rooms-katholieke kerk in Dedemsvaart. Sinds 1982 zit hij in het bestuur van gemengd zangkoor Con Amore, waarvan hij ook een aantal jaren voorzitter was. Als één van de leden van de Vuttersclub van de Dedemsvaartse Middenstandscombinatie zorgt hij er voor dat het centrum van Dedemsvaart tijdens de jaarlijkse feestweek en andere feestdagen in stijl wordt aangekleed. Daarnaast droeg hij als mantelzorger samen met zijn echtgenote, jarenlang de zorg voor mensen in zijn omgeving die dat vanwege hun hoge leeftijd zelf niet meer konden.

De heer Wim van Tolie (Dedemsvaart) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Van Tolie werkte in verschillende administratieve functies. Naast zijn werk was hij bij diverse verenigingen actief op financieel gebied. Als penningmeester van een aantal sportverenigingen in zijn woonplaats Dedemsvaart. Ook was hij als penningsmeester en bestuurslid actief in verschillende schoolbesturen. Jarenlang verzorgde hij de boekhouding van de Dedemsvaartse Kinderboerderij Dekibo. Dat deed hij ook voor de afdeling Avereest van het Rode Kruis, Stichting Klaver Vier, Humanitas – afdeling Ommen/Hardenberg en voor de club van voormalig medewerkers van de gemeente Avereest, Omega.

De heer Jan Veerenhuis (Hardenberg) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Veerenhuis is een voetballiefhebber die het liefst als scheidsrechter op de grasmat staat. In die hoedanigheid floot hij de afgelopen jaren wedstrijden van verschillende teams en leeftijdsklassen Ook was hij assistent-arbiter. Hij maakte deel uit van het Algemeen Bestuur van de Regionale Groep Senioren Overijssel van de vakbond CNV. Tijdens zijn werkzame leven was hij namens deze vakbond lid van de commissie voor Georganiseerd Overleg.. Sinds het jaar 2000 maakt hij voor de PKN de kerkbalans op. En sinds een aantal jaren is hij bestuurslid van gemengd christelijk koor Sursum Corda uit Ane.

De heer Henk Veneman (Bruchterveld) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Veneman stond aan de wieg van voetbalvereniging Bruchterveld en was jarenlang bestuurslid van deze club. Ook op kerkelijk gebied was hij actief: als jeugdouderling en met het geven van catechisatie. Hij zat in de commissie die vorm gaf aan de fusie tussen de hervormde en gereformeerde gemeente. En was betrokken bij de verbouwing van het dorpshuis in Bruchterveld tot een modern multifunctioneel centrum. Ook was hij bestuursvoorzitter van het dorpshuis. Bij biljartvereniging Heujmansbelt was hij naast lid ook secretaris en penningmeester. Samen met anderen verzorgt hij het tuinonderhoud bij een woning van de Baalderborg Groep en hij treedt regelmatig op als gastheer/presentator bij verschillende festiviteiten.

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.