Wouter van der Kam van Saxenburgh: “Samen zetten wij de schouders eronder”

woensdag 20 januari 2021 16:01

Het aantal coronabesmettingen in de gemeente Hardenberg neemt licht af, maar is nog steeds te hoog. Hierdoor liggen de corona afdelingen van het ziekenhuis en zorginstellingen vol.

Burgemeester Maarten Offinga: “Vorige week waren er in onze gemeente 269 besmettingen. De dalende trend zet gelukkig door. Dus de maatregelen hebben enig effect. Maar het aantal besmettingen is nog steeds veel te hoog. Bovendien krijgen we te maken met nieuwe varianten van het coronavirus. Juist nu is het zaak dat we blijven volhouden en er met elkaar voor zorgen dat het aantal besmettingen verder daalt. Dus houd je aan de maatregelen. Ook thuis. Want de meeste besmettingen vinden nog steeds plaats in de privésituatie. Als we onze contacten beperken kan het virus zich minder snel verspreiden. Dat is belangrijk om de zorg toegankelijk te houden voor iedereen. Want ook in het ziekenhuis in Hardenberg en in de oudereninstellingen in onze gemeente is de nood hoog.”

Wouter van der Kam is voorzitter van de Raad van Bestuur van Saxenburgh. “Wat leven we in een voor iedereen zware tijd, tussen hoop en vrees. We hebben met z’n allen zorgen die verder gaan dan alleen onze gezondheid. Dat begrijpen wij. Als zorgorganisatie doet Saxenburgh er alles aan - en meer - om u op dat gebied optimaal te ondersteunen.”

Grote bereidheid zich te laten vaccineren
Afgelopen weken is een begin gemaakt met het vaccineren van zorgmedewerkers van de acute afdelingen van ons Saxenburgh Medisch Centrum en de ouderenzorglocaties in de regio. Wouter van der Kam: “Ondanks vragen die er leefden, blijkt er een zeer grote bereidheid om zich te laten vaccineren.  Om daarmee zichzelf, maar ook anderen te beschermen tegen het coronavirus. Zo proberen we de vrijheid terug te krijgen die ons is afgenomen en alle zorg in volle omvang weer te bieden. Dat stemt ons hoopvol.”

“Het is heel hard werken”
Maar vrees is er ook. “Zowel in het ziekenhuis als de ouderenzorg zien we veel besmettingen. Onze gespecialiseerde corona afdelingen liggen vol met patiënten en besmette bewoners. Dit dwingt ons nog steeds om de reguliere zorg op een laag pitje te houden. Het is heel hard werken en ik ben trots op iedereen dat we tot nu toe zoveel hebben mogen en kunnen doen in de zorg.”

Samen de schouders eronder
De volle afdelingen hebben volgens Wouter van der Kam alles te maken met het hoge aantal besmettingen in onze regio. “Ook weten we van naburige regio’s dat het extra besmettelijke coronavirus, de zogenaamde Britse variant, al heel dichtbij onze gemeente Hardenberg is gevonden. Daarom wil ik u allen, mede namens alle medewerkers en medisch specialisten van Saxenburgh, oproepen om u streng te houden aan alle regels om de coronabesmettingen terug te dringen. Juist in deze laatste maanden en juist in deze regio. Iedereen verlangt naar een leven zonder coronaregels. Samen zetten wij de schouders eronder. Blijf gezond en houd vol!”

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.