Norm vastgesteld voor aantal mensen in doorstroomlocaties

vrijdag 02 oktober 2020 15:53

De landelijke maatregelen geven regio's de ruimte om te bepalen hoeveel bezoekers er op doorstroomlocaties aanwezig mogen zijn. Doorstroomlocaties zijn locaties waar mensen voornamelijk lopend iets beleven. Zoals bij musea, bibliotheken, monumenten en pretparken. In IJsselland hanteren we de norm van 1 persoon per 5m2 aan beschikbare verblijfsruimte.

Deze norm gaat in vanaf maandag 5 oktober 2020. In de praktijk betekent dit dat organisaties zelf kunnen berekenen wat het maximum aantal bezoekers tegelijkertijd mag zijn.

Hierna stellen de organisaties een plan op voor de uitvoering. Hierin staat bijvoorbeeld hoe bezoekers over deze norm worden ge├»nformeerd. En hoe wordt toegezien op de naleving van deze norm. Daarnaast blijven natuurlijk de algemeen geldende coronaregels, zoals 1,5 meter afstand houden, van kracht. 

Detailhandel
Het maximum aantal bezoekers van 1 persoon per 5m2 geldt niet voor de detailhandel. Winkeleigenaren moeten een actief deurbeleid voeren zodat personeel en bezoekers altijd 1,5 meter afstand bewaren.

Winkels die levensmiddelen verkopen, zoals supermarkten, zorgen er daarnaast nog voor dat zij tweemaal per dag een uur uitsluitend toegang geven aan ouderen en kwetsbare mensen. Zoals met alle coronamaatregelen moet iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid nemen om te voldoen aan de maatregelen. We handhaven dus alleen daar waar dat nodig blijkt te zijn.

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.