Aanpassing omgevingsvisie voor de Landkreis Grafschaft Bentheim

maandag 10 augustus 2020 13:54

De Landkreis Grafschaft Bentheim is bezig met de aanpassing van zijn omgevingsvisie, de 'Regionale Raumordnungsprogramm' (RROP). In dit ruimtelijk plan zijn ook de verwachte grensoverschrijdende effecten opgenomen voor onze gemeente. U heeft voor 5 oktober de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen over het RROP.

Het RROP van Grafschaft Bentheim is een overkoepelend ruimtelijk plan, dat de ruimtelijke ordening voor de hele Grafschaft Bentheim op verschillende thema's vastlegt. Het is ongeveer hetzelfde als een provinciale omgevingsvisie.

Omdat de gemeente Hardenberg grenst aan de regio Bentheim, hebben we een brief gekregen waarin staat wat de verwachte gevolgen van het nieuwe RROP zijn voor de gebieden rondom de regio Bentheim. We mogen ook opmerkingen over de omgevingsvisie insturen.

Zienswijze indienen
De brief van de Landkreis Grafschaft Bentheim kunt u onderaan dit bericht downloaden. Het ontwerp RROP is integraal te raadplegen op www.grafschaft-bentheim.de/0001889.

Wilt u een zienswijze indienen over het RROP? Dit kan vóór 5 oktober 2020 bij de Landkreis op bernd.oncken@grafschaft.de.

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.