Provincie Overijssel biedt Digitaliseringsvoucher aan

donderdag 09 juli 2020 09:50

Op allerlei plekken in onze provincie spelen organisaties, verenigingen en ondernemers in op de anderhalvemetersamenleving. De provincie Overijssel ondersteunt dit met een subsidieregeling vanuit de Overijsselse Aanpak: de Digitaliseringsvoucher.

Hebt u als mkb'er een goed idee om u digitaal te laten zien? Kunt u digitaal nieuwe klanten bereiken of hebt u ondersteuning nodig om je werkproces te digitaliseren? Vraag dan een Digitaliseringsvoucher aan.

Een online reserveringsmodule, een digitale tour of eindelijk die boost geven aan uw webshop? De Digitaliseringsvoucher is breed inzetbaar. Voorwaarde is wel dat u een Overijssels bedrijf inschakelt.

Aanvragen kan vanaf 12 juli
De provincie verstrekt vouchers van maximaal € 2.500 voor digitale dienstverlening en maximaal € 10.000 euro voor digitalisering van producten en processen. Er is sprake van co-financiering; de voucher dekt maximaal de helft van de kosten.

De voucher kan vanaf maandag 12 juli worden aangevraagd via het subsidieloket van de provincie Overijssel. In eerste instantie is een totaalbedrag van € 250.000 beschikbaar.

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.