Evenementen weer toegestaan onder voorwaarden

vrijdag 17 juli 2020 17:48

Vanaf 1 juli 2020 is het onder voorwaarden weer mogelijk een evenement te organiseren. U vraagt hiervoor een evenementenvergunning aan of u doet een melding. De aanvraagprocedure loopt via de reguliere weg. U moet voldoen aan de regionale en landelijke (corona)voorschriften.

De gemeente bepaalt of u uw activiteit voldoende op 1,5 meter in kunt richten. En of u nog aan andere specifieke voorwaarden moet voldoen.

De coronavoorschriften en coronamaatregelen (het coronaplan) vormen een onderdeel van het veiligheidsplan. Als een vergunning voor een evenement al eerder is afgegeven, moet u een gewijzigde aanvraag indienen.

Op de website van de Rijksoverheid leest u welke regels er gelden voor evenementen.

Evenementenvergunning aanvragen

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.