Maarten Offinga voorgedragen als nieuwe burgemeester van Hardenberg

donderdag 25 juni 2020 20:12
Maarten Offinga

Maarten Offinga (57) is door de gemeenteraad van Hardenberg voorgedragen als nieuwe burgemeester van Hardenberg. Offinga is nu nog wethouder in de gemeente Súdwest-Fryslân. Hardenberg was op zoek naar een kroonbenoemde burgemeester na het vertrek van Peter Snijders. Snijders vertrok omdat hij burgemeester is geworden in Zwolle. Sinds 24 september 2019 is Jan Willem Wiggers waarnemend burgemeester in Hardenberg.

Offinga (CDA) is bezig aan zijn derde termijn als wethouder in de gemeente Súdwest-Fryslân. Hij heeft onder andere financiën, economie, landbouw en de ontwikkelagenda in zijn portefeuille.

Piet-Cees van der Wel, voorzitter van de vertrouwenscommissie: "De vertrouwenscommissie is erg onder de indruk van de bevlogenheid en energie die de nieuwe burgemeester ons gaat brengen. In de profielschets vroegen we om een burgemeester met lef, ambitie en daadkracht. Wij zijn blij dat we iemand hebben gevonden die perfect in dat plaatje past."

Ondernemend
Offinga heeft naast veel ervaring in het openbaar bestuur, ook ervaring in het bedrijfsleven. Zo was hij onder andere de grondlegger en directeur bij Legyon BV. Hij verkocht diagnostische producten en systemen waaronder de Legionellachip. Door de juiste condities te creëren voor onderzoekers en medewerkers van onder andere TNO en Vitens konden er hoogwaardige en technologische producten worden ontwikkeld. Daarmee won het bedrijf in 2009 de Europese EARTO-innovatieprijs.

"We zochten een ondernemende bestuurder, een gemeentelijk boegbeeld op niveau die blijft sturen op inhoud en durft aan te jagen waar nodig. Maarten weet mensen aan zich te binden en te enthousiasmeren. Hij kan schakelen op alle niveaus, kan krachten bundelen en is een optimistische motivator. Hardenberg krijgt weer een hele sterke burgemeester", aldus voorzitter van der Wel.

Bestuurlijke ervaring in gemeente met 89 kernen
Offinga is sinds 2011 wethouder in de gemeente Súdwest-Fryslân. De gemeente Súdwest-Fryslân heeft 83 dorpen, 6 steden, een oppervlakte van 841,6 vierkante kilometer en bijna 90.000 inwoners.

Van der Wel: "Grote verscheidenheid is wat de gemeente Hardenberg kenmerkt én sterk maakt. In 29 kernen komen geavanceerde bedrijvigheid, goede voorzieningen, uitgestrekte bossen en weilanden samen. We zochten een burgemeester die daar goed mee om weet te gaan. De vertrouwenscommissie is overtuigd dat Offinga daarvoor de juiste man is."

Voordracht
De afgelopen maanden heeft de vertrouwenscommissie, bestaande uit alle fractievoorzitters en drie adviseurs, toegewerkt naar de raadsvoordracht. De vertrouwenscommissie heeft de voordracht voorbereid op basis van de profielschets die zij met input vanuit de inwoners van de gemeente Hardenberg heeft opgesteld en die in december 2019 door de gemeenteraad is vastgesteld.

De voordracht wordt nu aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De benoeming is pas definitief als het Koninklijk Besluit is getekend. De gemeenteraad gaat er vanuit dat Maarten Offinga eind september als nieuwe burgemeester van Hardenberg aan de slag kan gaan.

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.