Lening bedrijfskapitaal voor grensondernemers

dinsdag 19 mei 2020 16:11

Bent u een ondernemer die over de grens woont, in Nederland een bedrijf gevestigd heeft en door de coronacrisis financieel in de problemen komt? Dan kunt u een lening voor uw bedrijfskapitaal aanvragen.

Deze financiële steunmaatregel is onderdeel van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). De gemeente Maastricht voert deze regeling voor heel Nederland uit.

U kunt een rentedragende lening aanvragen van maximaal € 10.157 als bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen te verminderen. Het rentepercentage van deze lening is 2%. De lening moet binnen 3 jaar terugbetaald worden, aflossen hoeft pas vanaf 1 januari 2021.

Inkomensondersteuning voor levensonderhoud
Ondernemers die over de grens wonen en in Nederland hun bedrijf hebben gevestigd, komen niet in aanmerking voor inkomensondersteuning voor levensonderhoud. Daarvoor kunnen zij een beroep doen op de sociale bijstand in hun woonland.

Woonplaats in Nederland, bedrijf over de grens
Ondernemers die in Nederland wonen en over de grens hun bedrijf hebben gevestigd, zijn voor financiële ondersteuning van hun bedrijf aangewezen op het land waar het bedrijf gevestigd is.

In Nederland komen zij alleen in aanmerking voor tijdelijke inkomensondersteuning voor levensonderhoud (voor drie aaneengesloten maanden). Deze aanvraag kunnen ze doen in hun eigen woongemeente.

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.