Beoordeling ingediende aanvragen TOZO gestart

donderdag 07 mei 2020 17:33

Het Regionaal bureau zelfstandigen (Rbz) is gestart met de beoordeling van de ingediende aanvragen voor de Tijdelijke ondersteuning voor zelfstandige ondernemers (Tozo). Door het grote aantal aanvragen neemt de behandeling ervan enkele weken in beslag.

De TOZO-regeling bestaat uit twee onderdelen waarop u als ondernemer beroep kunt doen: de uitkering voor levensonderhoud en een rentedragende lening bedrijfskapitaal.

Het eerste onderdeel is een periodieke uitkering van maximaal drie maanden, waarbij het inkomen van de ondernemer wordt aangevuld tot het sociaal minimum zonder dat hierbij een vermogenstoets en inkomenstoets van de partner plaatsvindt.

Het tweede onderdeel is een rentedragende lening voor bedrijfskapitaal van maximaal € 10.157. Dit krediet is voor het opvangen van liquiditeitsproblemen en is aan te vragen via het Rbz.

Betaling 1e voorschot
Het Rbz behandelt de aanvragen voor een uitkering voor levensonderhoud op volgorde van ontvangst. Ondernemers ontvangen per e-mail het besluit op hun aanvraag. De gemeente Hardenberg zorgt voor de betaling.

Elke ondernemer die een aanvraag voor een TOZO-uitkering heeft ingediend, heeft een voorschot ontvangen over de maand maart. Dit is een vast bedrag: € 1.050. Als uw aanvraag is goedgekeurd, krijgt u in week 20 uw definitieve TOZO-uitkering of een tweede voorschot.

Bij de uitbetaling van dit voorschot is nog geen rekening gehouden met uw leefsituatie of ontvangen inkomsten in deze maand. Inkomsten uit de maand maart verrekenen wij met de uitkering van de andere twee maanden. Hebt u een partner? Dan wordt uw uitkering aangevuld naar het bedrag voor gehuwden en samenwonenden. Dit is € 1.500 per maand.

Verrekening inkomsten
Voor de hoogte van de TOZO-uitkering houden we rekening met uw inkomsten in de maanden maart, april en mei. Een schatting van deze inkomsten heeft u opgeven bij uw uitkeringsaanvraag. 

Een voorbeeld:

Hebt u in de maand maart € 500 aan inkomsten ontvangen en is de hoogte van uw uitkering € 1.050? Dan hebt u in de maand maart recht op een aanvullende uitkering van € 550. 

Betaling 2e voorschot en definitieve uitkering
In de week van 11 tot en met 17 mei ontvangt u uw definitieve TOZO-uitkering of een 2e voorschot. Afhankelijk van de beoordeling van uw aanvraag. U bent op deze manier wel verzekerd van financiële ondersteuning.

Meer informatie?
Meer informatie over de TOZO-regeling en een overzicht met veelgestelde vragen vindt u op de website van het RBZ.

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.