College roept inwoners op om 1,5 meter afstand tot anderen te houden bij het buiten sporten

vrijdag 24 april 2020 08:06

Vanaf 29 april mogen kinderen en jongeren weer georganiseerd buiten sporten bij hun club. Dit kan alleen onder begeleiding en met toestemming van het bestuur van de club. De gemeente maakt hierover afspraken met de sportverenigingen. Daarnaast vraagt het college van burgemeester en wethouders van Hardenberg inwoners nadrukkelijk om bij het buitensporten de 1,5 meter-regel in acht te nemen.

"We zijn blij, dat kinderen en jongeren weer buiten kunnen sporten, zodat zij hun energie een beetje kwijt kunnen. Ik hoop dat we stap voor stap de sport weer een plekje kunnen geven in de Hardenbergse samenleving", vertelt wethouder sport Martijn Breukelman.

Versoepeling maatregelen sport voor kinderen en jongeren
De landelijke maatregelen voor het buiten sporten van kinderen en jongeren zijn versoepeld. Zij mogen onder voorwaarden weer buiten sporten bij hun sportclub.

  • Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding buiten sporten.
  • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.
  • Geen ouders langs de lijn.
  • Thuis douchen.
  • Zo min mogelijk reisbewegingen.
  • Gezond verstand gebruiken.

Open volgens protocol
Via de Vereniging Sport en Gemeenten ontvangt de gemeente op korte termijn protocollen. Deze protocollen kunnen de verenigingen gebruiken om een protocol op te stellen voor hun eigen sportvereniging.

Nadat de vereniging de gemeente in kennis heeft gesteld van het protocol, kan er vanaf 29 april weer worden gesport. Met steekproeven zal de gemeente nagaan of de sportclubs de richtlijnen naleven. Daarnaast vraagt de gemeente aan sportclubs om coulant om te gaan met niet-leden die willen sporten. Dit in navolging van de oproep vanuit het kabinet.

Oproep voor buitensporters: houd afstand
De gemeente krijgt verschillende signalen over sporters die zich in de buitenlucht niet aan de afstandsregels houden. Het is bij vlagen in de bossen zelfs erg druk met mountainbikers en fietsers.

Wethouder Martijn Breukelman: "Dat mensen lekker buiten gaan sporten is alleen maar aan te raden. Maar ook dan gelden natuurlijk de richtlijnen van het RIVM. We horen regelmatig dat sporters het hiermee niet zo nauw nemen. Hierdoor komen andere wandelaars en fietsers in het gedrang. We willen dat iedereen van de buitenlucht kan genieten, want we zitten hier natuurlijk in een prachtige omgeving met veel natuur. Namens het hele college vraag ik de sporters daarom nadrukkelijk om zich aan de 1,5 meter-richtlijn te houden."

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.