Alle ondernemers kunnen korting BIZ-bijdrage aanvragen

dinsdag 14 april 2020 15:59

In het centrum van Hardenberg en Dedemsvaart betalen ondernemers een BIZ-bijdrage. Deze ondernemers worden door de corona-maatregelen hard getroffen. De gemeente biedt vanaf nu 50% korting voor iedere ondernemer die dit aanvraagt.

De gemeente Hardenberg had al direct een korting van 50% beschikbaar gesteld. De ondernemer moest dan ook gebruik maken van de landelijke steunmaatregelen. Deze verplichting is vanaf nu losgelaten.

Het enige wat de gemeente Hardenberg vraagt, is om online een aanvraagformulier in te vullen. Daarnaast roept de gemeente nadrukkelijk op om deze korting niet aan te vragen, als je als ondernemer geen verlies draait door de coronacrisis.

Vastgoedeigenaren
De BIZ-bijdrage wordt gebruikt om het centrum van Hardenberg en Dedemsvaart schoon, heel en veilig te laten zijn. De centra beheren deze budgetten. Door de korting van 50% zou het totale jaarbudget lager uitvallen. De gemeente vindt dit niet wenselijk en vult daarom dit tekort aan.

Ook sommige vastgoedeigenaren/verhuurders betalen een BIZ-bijdrage. Ook zij kunnen een aanvraag indienen via het formulier op de website. Zij komen alleen in aanmerking voor de korting van 50%, als zij (waar mogelijk) ook coulancemaatregelen treffen voor hun huurders. In het aanvraagformulier wordt gevraagd om een toelichting te geven hierop.

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.