Uitstel van benoemingsprocedure burgemeester Hardenberg

maandag 23 maart 2020 12:15

Door de maximale pogingen om de verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten om lopende benoemingsprocedures van burgemeesters in het hele land uit te stellen. Dit geldt dus ook voor de gemeente Hardenberg.

Dit betekent dat waarnemend burgemeester Jan Willem Wiggers het ambt blijft waarnemen totdat er alsnog een nieuwe Kroonbenoemde burgemeester komt.

Voor de procedure voor een nieuwe kroonbenoemde burgemeester betekent dit dat de termijnen van benoeming worden verschoven.

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.