Slagbomen parkeervoorzieningen in centrum Hardenberg omhoog

dinsdag 31 maart 2020 09:51

Het college van B&W heeft besloten dat de slagbomen van de parkeervoorzieningen in het centrum van Hardenberg omhoog staan zolang de landelijke coronamaatregelen gelden. Het college komt hiermee tegemoet aan de zorgen van inwoners en ondernemers: mensen raken de parkeerapparatuur liever niet aan om zo besmetting te voorkomen.

Veel mensen vinden het vervelend dat zij bij het parkeren de parkeerapparatuur moeten aanraken. Volgens het RIVM is de kans klein dat het coronavirus zich verspreidt door het aanraken van oppervlakken. Het coronavirus verspreidt zich volgens het RIVM voornamelijk via druppels door niezen/hoesten en via handen (handen schudden). Verder is het advies om de handen goed te wassen met water en zeep zodra daar gelegenheid voor is en niet het gezicht aan te raken.

Ondanks de bevindingen van het RIVM snapt het college van B&W de zorgen die inwoners en ondernemers hebben. Daarom heeft het college besloten dat de slagbomen van de parkeervoorzieningen met ingang van dinsdagmiddag 31 maart omhoog staan. De parkeerautomaten op straat zijn vanaf woensdag afgeschermd. Mensen die de noodzakelijke boodschappen gaan doen in het centrum kunnen parkeren zonder de parkeerapparatuur aan te raken. Deze tijdelijke maatregel geldt voor alle betaald parkeerplaatsen in het centrum. De blauwe zones en de vergunninghouderszones blijven wel in stand.

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.