Plannen voor MFA De Krim met dorpshuis en sporthal in vergevorderd stadium

vrijdag 20 maart 2020 08:42

De plannen voor een nieuwe multifunctionele accommodatie aan de Beukenlaan in De Krim zijn in een vergevorderd stadium. Het ontwerp-bestemmingsplan waarmee de bouw mogelijk wordt gemaakt, is klaar. In het bestemmingsplan wordt ook de bouw van een school en woningen in het gebied geregeld. Om de bouw mogelijk te maken, zijn de gemeente en de provincie bereid om een extra financiële bijdrage te leveren.

Inwoners van De Krim hebben het initiatief genomen voor de bouw van een nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA). Met de MFA willen zij de leefbaarheid in het dorp voor de toekomst behouden. De stichting die zich bezighoudt met het realiseren van de MFA heeft flinke stappen gezet.

De nieuwe MFA wordt gebouwd bij het huidige evenemententerrein aan de Beukenlaan. Het gebouw wordt ruim 2.300 vierkante meter groot en biedt ruimte voor sport, cultuur en zorg. De MFA bestaat uit een dorpshuis aan de zijde van de Beukenlaan. Aan de achterzijde wordt een sporthal gebouwd. Parkeren wordt geregeld op de bestaande parkeerplaats bij het evenemententerrein. 

Financiering
De bouw van de MFA gaat ongeveer € 2,5 miljoen kosten. De stichting wil op de locatie van het huidige dorpshuis op de hoek van de Planetenstraat en Jupiterstraat woningen voor ouderen en jongeren bouwen. De opbrengst hiervan wordt gebruikt voor het financieren van de nieuwe MFA. Daarnaast brengt de stichting een deel van het bedrag bij elkaar door middel van zelfwerkzaamheid, certificaten, crowdfunding, giften en externe subsidies.

De gemeente Hardenberg heeft eerder al toegezegd € 1,2 miljoen bij te dragen. De gemeenteraad heeft het college onlangs in een motie de opdracht gegeven op zoek te gaan naar extra financiële ruimte voor de MFA zodat de financiering rond komt.

Extra financiële bijdrage van gemeente en provincie
Wethouder Martijn Breukelman: "Inwoners van De Krim zetten er met elkaar de schouders onder om dit voor elkaar te krijgen. Zij hebben hun uiterste best gedaan om middelen en menskracht bij elkaar te krijgen. Wij zijn dan ook voornemens om de rest van het benodigde geld bij te dragen. Uiteraard moet de gemeenteraad daar nog wel een besluit over nemen."

Als de gemeente bereid is om een extra bijdrage te leveren, is ook de provincie Overijssel bereid een eenmalige bijdrage van € 200.000 te doen voor de ontwikkelingen in de Krim. Voorwaarde van de provincie daarbij is wel dat het gaat om een integrale aanpak met aandacht voor het wonen voor alle doelgroepen en het versterken van de sociale structuur van de Krim. Ook moet een dekkende investering en exploitatie aangetoond worden.

Breukelman: "Door een extra bijdrage te leveren en dankzij de bijdrage van de provincie hopen we dat de schop voor de bouw van de MFA de grond in kan en De Krim de MFA krijgt die het verdient."

Nieuw bestemmingsplan voor MFA, schoolgebouw en woningbouw
Naast een extra financiële bijdrage, helpt de gemeente Hardenberg de stichting waar mogelijk. Zo regelt de gemeente de benodigde ruimtelijke procedures. Daarom heeft de gemeente Hardenberg een nieuw bestemmingsplan gemaakt waarmee de bouw van de MFA mogelijk wordt.

Ook de bouw van een nieuw schoolgebouw aan de Beukenlaan wordt in dit bestemmingsplan geregeld. Het bestemmingsplan maakt het ook mogelijk dat op termijn woningen gebouwd kunnen worden in het gebied.

Bestemmingsplan digitaal ter inzage
Het ontwerp van het bestemmingsplan ligt vanaf 19 maart gedurende zes weken ter inzage.

Vanwege de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus is het verzoek aan belangstellenden het plan digitaal in te zien en niet naar het gemeentehuis te komen. 

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, organiseert de gemeente Hardenberg tot en met 6 april geen publieke bijeenkomsten. Mogelijk wordt na deze termijn nog een inloopbijeenkomst georganiseerd over dit plan.

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.