Maatregelen voor vakantieparken en (mini-)campings

vrijdag 27 maart 2020 16:35

Vakantieparken en (mini-)camping kunnen uitsluitend open blijven voor gasten als ze zich strikt houden aan de landelijke en regionale maatregelen. Het is toegestaan om in een vakantieaccommodatie te verblijven, als deze accommodatie vaste sanitaire voorzieningen heeft. Alle andere vormen van verblijfsrecreatie zijn verboden, aangezien gedeelde sanitaire voorzieningen gesloten worden.

(UPDATE 31-03-2020: de maatregelen rondom het coronavirus zijn verlengd tot en met dinsdag 28 april 2020)

De maatregelen van het Kabinet zijn erop gericht dat mensen zoveel mogelijk thuis blijven en alleen naar buiten gaan voor werk wanneer men niet thuis kan werken, voor boodschappen of om voor anderen te zorgen. De gemeente Hardenberg onderschrijft dit.

In deze crisistijd, waarin we met elkaar het coronavirus moeten bestrijden, vindt het college van B&W het in de geest van de maatregelen niet wenselijk dat toeristen onze gemeente bezoeken voor een (korte) vakantie. Burgemeester en wethouders gaan er van uit dat toeristen hierin hun eigen verantwoordelijkheid nemen.

Desondanks is er door het Kabinet en de Veiligheidsregio IJsselland niet besloten dat vakantieparken of (mini)campings moeten sluiten. Wel zijn er verstrekkende maatregelen genomen waardoor de mogelijkheden om op uw vakantiepark of (mini-)camping gasten te ontvangen flink worden beperkt. Mogelijk is het ontvangen van gasten als gevolg van de maatregelen zelfs helemaal niet meer mogelijk.

Landelijke maatregelen die betrekking hebben vakantieparken en campings
De volgende aangescherpte landelijke maatregelen gelden tot en met 6 april 2020 en hebben rechtstreeks betrekking op vakantieparken en campings:

  • Op locaties zoals vakantieparken gaat gelden dat men maatregelen moet treffen om mensen 1,5 meter afstand te laten houden.
  • Locaties zoals vakantieparken, campings, parken, natuurgebieden en stranden worden gesloten als op deze locaties geen of te weinig navolging wordt gegeven aan de geldende hygiënemaatregelen en aan de 1,5 meter afstand of dit dreigt te gebeuren.
  • De voorzitter van de Veiligheidsregio IJsselland is bevoegd om te handhaven op het naleven van de door het Kabinet afgekondigde maatregelen.

Regionale maatregel in noodverordening
De voorzitter van de Veiligheidsregio IJsselland heeft vandaag aanvullend op de landelijke maatregelen besloten om gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen zowel op of bij recreatieparken, vakantieparken, kampeerterreinen en kleinschalige kampeerveldjes als bij parken, stranden en (jacht)havens aan te wijzen als verboden locatie.

Dit betekent dat het voor iedereen verboden is zich hier te bevinden. Het verbod geldt niet voor mensen die op deze locaties noodzakelijke werkzaamheden verrichten. Dit besluit is opgenomen in een noodverordening. 

Vakantieparken en (mini-)campings moeten de maatregelen in acht nemen
De gemeente Hardenberg volgt de landelijke en regionale maatregelen en richtlijnen. Dat betekent dat alle vakantieparken en campings in onze gemeente de landelijke en regionale maatregelen in acht moeten nemen.

Wanneer dit niet gebeurt kan de voorzitter van de Veiligheidsregio het vakantiepark of camping sluiten.

Welke maatregelen moeten vakantieparken en campings nemen?
De landelijke maatregelen richten zich op een goede hygiëne en het beperken van sociale contacten tussen mensen. Hierdoor is de kans kleiner dat men elkaar besmet. Iedereen moet 1,5 meter afstand houden en groepsvorming is verboden. Dit geldt ook voor gasten van een vakantiepark, tenzij zij samen een huishouden vormen. Kinderen tot en met 12 jaar mogen wel samen spelen. 

Van vakantieparken wordt verwacht dat zij de nodige maatregelen neemt zodat  gasten zich aan de 1,5 meter afstandsregel kunnen houden. Wanneer dit niet gebeurt, kan de voorzitter van de Veiligheidsregio het besluit nemen dat uw vakantiepark of camping gesloten wordt. 

Gemeenschappelijke toilet- was en douchevoorzieningen moeten sluiten
Als gevolg van de regionale maatregel moet u alle gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen op vakantieparken en (mini-)campings sluiten. Het is voor iedereen verboden zich hier te bevinden, dus ook voor gasten van het vakantiepark of de (mini)camping) en voor bewoners van recreatiewoningen in de omgeving. Dergelijke voorzieningen zijn zeer kwetsbare locaties om de 1,5 meter afstand en een goede hygiëne te waarborgen.  

Gasten die in hun accommodatie eigen sanitaire voorzieningen hebben mogen deze niet legen bij de gemeenschappelijke voorzieningen. 

Eet- en drinkgelegenheden blijven gesloten
Alle eet- en drinkgelegenheden in Nederland moeten in ieder geval tot 6 april gesloten blijven. Dit geldt ook voor horecavoorzieningen op uw vakantiepark. 

Zwembaden, sport- en animatieruimtes blijven gesloten
Alle samenkomsten zijn tot en met 6 april verboden en er geldt een verbod op groepsvorming. Van groepsvorming is sprake wanneer drie of meer personen niet de 1,5 meter afstandsregel in acht nemen. Ook zijn volgens de landelijke richtlijnen publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters en sportclubs gesloten.

Het zwembad en sport- of animatieruimtes op vakantieparken en campings zijn publieke ruimtes. Bovendien zal hier al snel sprake zijn van samenkomsten en groepsvorming. In de geest van de landelijke maatregen moeten dergelijke voorzieningen gesloten blijven.

Groepsaccommodaties niet verhuren aan groepen die samen geen huishouden vormen
Vanwege het verbod op groepsvorming is het niet mogelijk om groepsaccommodaties op te verhuren aan groepen die niet samen een gezin of huishouden vormen. Het is waarschijnlijk dat mensen in een groepsaccommodatie niet de gevraagde 1,5 meter afstand in acht kunnen nemen.

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.