Evenementen gaan tot 1 juni niet door, organisatoren krijgen leges terug

vrijdag 27 maart 2020 07:59

Het kabinet heeft maandag 23 maart aanvullende maatregelen bekend gemaakt in de aanpak van het coronavirus. Eén van de maatregelen is dat alle evenementen met een vergunnings- en meldplicht worden verboden tot 1 juni 2020.

Deze maatregel geldt dus ook voor evenementen waar minder dan 100 mensen aanwezig zijn. Het Kabinet heeft deze keuze gemaakt vanwege organisatorische gronden zoals voorbereidingswerkzaamheden die nu plaatsvinden en waarbij een groot aantal personen betrokken is.

Als gevolg van deze maatregel kunnen alle evenementen in de gemeente Hardenberg tot 1 juni 2020 niet doorgaan. Organisatoren van evenementen zijn hierover door medewerkers van de gemeente Hardenberg geïnformeerd.

Advies
Het is op dit moment niet te voorzien of de maatregel ook na 1 juni worden verlengd. Het advies aan organisatoren van evenementen die van plan zijn hun evenement op een later tijdstip door te laten gaan, is om de landelijke berichtgeving in de gaten te houden.

Organisatoren die al een factuur hebben gehad en betaald voor de kosten (leges) van de evenementenvergunning ontvangen betaalde legeskosten zo snel mogelijk terug van de gemeente. Als men een aanvraag indient voor een evenement op een later tijdstip dit jaar of volgend jaar, dan worden de legeskosten opnieuw in rekening gebracht.

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.