Eerste besmettingen coronavirus gemeente Hardenberg vastgesteld

donderdag 19 maart 2020 13:21

Bij twee inwoners van de gemeente Hardenberg is besmetting met het coronavirus COVID-19 vastgesteld. Deze inwoners bevinden zich op dit moment in isolatie. De GGD onderhoudt persoonlijk contact met de inwoner en neemt alle benodigde maatregelen.

Burgemeester Jan Willem Wiggers: "Het was natuurlijk de verwachting dat het coronavirus ook in Hardenberg zou opduiken. Omdat het aantal besmettingen zich blijft uitbreiden, nu dus ook in onze gemeente, roep ik inwoners op om de adviezen van het RIVM en de GGD op te volgen. Neem verantwoordelijkheid voor uzelf en uw omgeving: werk zoveel mogelijk vanuit huis, blijf thuis bij klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts, houd afstand en mijd sociale contacten. Op deze manier proberen we met elkaar de verdere uitbreiding van het aantal besmettingen te beperken en beschermen we elkaar."

Meer informatie
Op de websites van GGD IJsselland en het RIVM is veel informatie te vinden over het coronavirus. Meer informatie leest u ook op www.hardenberg.nl/coronavirus.

Telefonisch kunt u met al uw vragen terecht bij het landelijke informatienummer 0800 13 51. Dit kan dagelijks van 08.00 tot 20.00 uur.

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.