Wethouder Luiten reikt certificaten Uk & Puk-training uit

donderdag 13 februari 2020 09:26
De deelnemers met hun certificaat.

Zo'n vijftig medewerkers van voorschoolse voorzieningen in de gemeente Hardenberg hebben een certificaat ontvangen voor het werken met de methode Uk & Puk. Wethouder Gitta Luiten reikte de certificaten woensdag 12 februari uit in het Hardenbergse gemeentehuis.

Met het behalen van de certificaten hebben weer vijftig medewerkers de training met goed gevolg afgelegd. Wethouder Gitta Luiten: "Daarmee is weer een belangrijke bijdrage geleverd aan de kwaliteit van het voorschoolse aanbod voor peuters in de gemeente Hardenberg."

In de gemeente Hardenberg zijn er op de peuteropvang geen aparte groepen voor kinderen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Zij draaien mee in de reguliere groep. Wel worden zij intensiever gevolgd en wordt er doelgerichter met hen gewerkt. Omdat zij meedraaien in de reguliere groepen wordt de Uk & Puk-methode in bijna alle peuteropvanggroepen gebruikt. 

Voorkomen van onderwijsachterstanden
"Het werk dat de medewerkers in de voorschoolse opvang doen is belangrijk voor de ontwikkeling van de kinderen. We zijn er trots op dat deze geschoolde medewerkers de kinderen op de juiste manier kunnen begeleiden. Hiermee dragen we bij aan het voorkomen van onderwijsachterstanden."

Uk & Puk is een erkend voorschools educatief programma voor de peuters. Het is speciaal ontwikkeld voor gebruik in peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Het programma is gericht op taal, rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling en motoriek. Aan de hand van thema’s wordt spelenderwijs gewerkt aan het voorkomen van onderwijsachterstanden.

De Uk & Puk training werd verzorgd door Trijntje Zwart van de IJsselgroep, de gemeente Hardenberg subsidieerde de training.

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.