Boeren bekijken resultaten van ‘Berm zoekt boer’

vrijdag 07 februari 2020 10:07

Ter gelegenheid van de ‘week van de circulaire economie’ bekeek een aantal boeren vorige week de eerste resultaten van het proefproject ‘Berm zoekt boer’. Hierbij wordt maaisel van bermen en sloten gebruikt om de vruchtbaarheid van landbouwgronden te verbeteren.

Het maaisel is vooraf behandeld met een vloeistof die speciale micro-organismen bevat. Die zorgen ervoor dat het maaisel goed verteert. Het product is een goede compost. De organische stof en micro-organismen in de compost zorgen ervoor dat water en voedingstoffen in de bodem beter worden gereguleerd. Dit past goed bij Kringlooplandbouw: het duurzaam en toekomstbestendig maken van landbouw in ons land.

Elf boeren doen mee aan ‘Berm zoekt boer.  Zij testen of de bodem bij hun bedrijf op deze manier verbeterd is. Hiervoor worden op verschillende metingen gedaan en monsters genomen. Tijdens de bijeenkomst vorige week bekeken de deelnemers het product en bespraken ze de ervaringen. Ook wethouder Gitta Luiten (biodiversiteit) was aanwezig bij de bijeenkomst.

De gemeente Hardenberg ondersteunt de proef en levert het maaisel. De gemeente voert maaisel af van de bermen om meer biodiversiteit – meer bloemen en insecten – in de bermen te krijgen. Maaisel is echter ook een grondstof. Daarom wil de gemeente dat het afgevoerde maaisel op een duurzame manier wordt gebruikt. Ook waterschap Vechtstromen doet mee met ‘Berm zoekt boer’.

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.